Pressmeddelande -

Konst & institution

I Konst och institution närmar sig bokens åtta skribenter frågan hur den fria konsten förhåller sig till den institution den oomtvistlig är en del av.

Det är i år hundra år sedan Akademiens skola för konstnärer och arkitekter fick sitt nuvarande namn, Kungl. Akademien för de fria konsterna. Med avstamp i denna institution reser man frågan om vilka förutsättningar konstinstitutionerna sätter för den konstnärliga friheten. Går det att förena institution och konst?

Genom att perspektiven sträcks hundra år bakåt, från akademistudenternas uppror vid etableringen av en statlig konstutbildning och framåt till visioner om vilken roll institutionen kan spela för framtidens konst och arkitektur, träder det fram en mer nyanserad och mångfacetterad bild av konstens villkor.

Konst och instutition är liten och behändig i formatet och rymmer samtidigt ett stort och omväxlande innehåll. Exempel på ämnen som tas upp är: Kungligheter och modern konst, Grünewald och striden för modernismen, och hur den officiella kulturpolitiken skiftat under 60- och 70-talen.

Boken ges ut i ett samarbete mellan förlaget, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl.  Konsthögskolan. Den finns även tillgänglig på engelska; Art and institution.

Bokens redaktörer är Fredric Bedoire, professor i arkitektuhistoria vid Kungl. Konsthögskolan och docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och Anki Joki Jakobsson, Informatör vid Kungl. konsthögskolan.

Övriga medverkande författare:
Olle Granath         Maria Lantz
Beate Sydhoff       Henrietta Palmer
Susanna Slöör       Hinrich Saks
Nina Möntmann

Första recensionsdag omgående.

För mer information, kontakta Ellinor Ölander
ellinor.olander@carlssonbokforlag.se eller på 08-545 254 81

Ämnen

  • Litteratur

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. 

Bland våra senare titlar finns: Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige, Jag ville bara dansa – En biografi om Mariane Orlando, Partiet på kant med (v)erkligheten – En historia om solidaritet, Husens röster.

Kontakter

Mattias Christensen

Presskontakt Presskontakt PR- och Marknadsföringsansvarig 08-54525482