Pressmeddelande -

Människan i vården – Etnografi, vård och drama

Hur kan man utveckla vården för att bättre tillgodose patientens behov? Och hur förbättrar man kommunikationen mellan vårdare och patient liksom inom och mellan de olika vårdprofessionerna? Det är huvudfrågorna i boken Människan i vården, skriven av forskare med hemvist i antropologi, vårdvetenskap och pedagogik. Forskarna har tillsammans med vårdare runt om i landet genomfört fältstudier och gruppdiskussioner för att närma sig svaret på dessa frågor. 

Boken har tre delar som presenterar etnografins metodologi, praktik och kunskap. Första delen tar upp etnografins teoretiska bakgrund. 

Andra delen visar på den praktiska tillämpningen av etnografi. Den tredje delen tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. 

Människan i vården rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Boken riktar sig till studenter, forskare och professionella inom vård och vårdvetenskap, samt till alla som söker ett tillvägagångssätt för utforskning och stöd för förändring av specifika miljöer.

Författare är Carola Skott, Lisen Dellenborg, Kristina Nässén och Margret Lepp. Samtliga är verksamma vid olika universitet, högskolor och utbildningar. Bokens författare har lång erfarenhet inom etnografisk, pedagogisk och vård-vetenskaplig forskning.

Boken har recensionsdag den 9 januari

För recensionsexemplar och mer information hör av dig till 

Adina Pierrou, Tel: 08-545 254 86

mejl: adina.pierrou@carlssonbokforlag.se


Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Stalins mord i Katyn, Inte bara Stasi, Svenska prästgårdar, Effektiv visuell kommunikation, USA – drömmarnas land.

Kontakter

Mattias Christensen

Presskontakt Presskontakt PR- och Marknadsföringsansvarig 08-54525482