Pressmeddelande -

Ny bok: Tala om bilder!

”Fotografisk teknik och bildkommunikation tycks ibland leva i skilda världar. Fotografiet får märkligt nog ofta sin tekniska gestaltning utan kommunikativa överväganden.”

Det finns otaliga böcker om fotografisk teknik och en hel mängd om hur man kommunicerar visuellt, men ingen där teknik och kommunikation vävs ihop för att tillsammans nå fram till en betraktare.
Tanken med boken är att fotografen ska bättre förstå vad som rör sig i huvudet på beställaren, och att fotografen inte är en tekniker utan en bildkommunikatör och därför borde upptäcka bryggan mellan de skilda världarna.

Bo Bergström är författare, utbildare, föreläsare och creative director. Han är fil kand i konst, litteratur och pedagogik, vice preses i Bild & Ord Akademin samt medlem i Talarforum. Bergström utbildar i visuell kommunikation i näringslivet, på universitet, högskolor, reklam- och designskolor samt i bildkommunikation inom fotografiutbildningar.
Stefan Ohlsson är fotograf och utbildar i digital bildbehandling i en mängd olika sammanhang. Ohlsson producerar fotografiska utställningar för många av landets mest namnkunniga fotografer, tryckpassar bilder som ska återges i fotografiska böcker, skriver om fotografisk teknik i ett flertal tidskrifter och är dessutom författare till flera böcker om fotografisk teknik.

Ämnen

  • Litteratur

Kategorier

  • fotografi
  • kommunikatör
  • reklam
  • kurslitteratur
  • kommunikation

Kontakter

Mattias Christensen

Presskontakt Presskontakt PR- och Marknadsföringsansvarig 08-54525482

Relaterat innehåll