Pressmeddelande -

Tyska minnesgemenskaper

Nazism, krig och folkmord i tyskspråkig litteratur efter 1945


Allt färre svenskar behärskar tyska och håller sig uppdaterade vad gäller tysk kultur och samhällsdebatt. Ett för Sverige okänt ämnesområde är exempelvis synen på Förintelsen och minnet av det förflutna i den tyskspråkiga litteraturen efter 1945. Många frågor dyker upp när man reflekterar kring detta ämne: Hur har man under efterkrigstiden kommit ihåg Förintelsen och hur minns man den idag i Tyskland? Vilken bild har de unga av Förintelsen, som bara har minnen av minnen att utgå ifrån? Kan man tala om ett kollektivt minne?  Är det inte egentligen dags att sluta tala om Förintelsen och gå vidare? Svaren på dessa och övriga frågor kring det Förintelsen och tyska minnen är ingalunda entydiga och flera av dem står att finna i skönlitteraturen. I mer än sextio år har det nu skrivits romaner, noveller, pjäser, dikter och biografiska dokumentationer om Förintelsen och nazisttiden. Den tyska litteraturen har fungerat som ett slags reflexionsmedium för tysk självförståelse kring de bestående minnesspår som Hitlertiden lämnat efter sig.    
Sture Packalén tecknar här välformulerat och kunnigt den tyska samhällsbakgrunden och följer diskussionen kring minnet av det nära förflutna. Med utgångspunkt i den tyskspråkiga litteraturen efter 1945 visar han vilken central roll litteraturen spelat under hela efterkrigstiden för att bevara minnet av Förintelsen, men också av de egna lidandena. Litteraturen har tagit på sig rollen som ett ”nationens samvete” och varit något av en moralisk instans för ett ”bättre Tyskland”. De litterära texterna synliggör hur nationalsocialismen och Förintelsen varit och fortfarande är svårhanterliga ämnen i Tyskland.
Syftet med denna bok är enligt författaren själv tvåfaldigt: Dels att visa för en svensk publik hur den tyskspråkiga litteraturen under efterkrigstiden både närmat sig Förintelsen och nazisttiden och hur den fjärmat sig från detta ämne, dels att visa hur denna litteratur avtecknar sig mot den tyska minnesdiskursen och det kollektiva ihågkommandet av det förflutna Tyskland.

Sture Packalén är professor i tyska vid Mälardalens högskola sedan år 2000. 1986 disputerade han på avhandlingen Zum Hölderlinbild in der Bundesrepublik und der DDR. Hans forskning är främst inriktad mot modern tysk litteratur. Sedan 1988 är han knuten till Nationalencyklopedin. Utöver vetenskapliga artiklar har han skrivit en tysk litteraturhistoria för högskolebruk, Literatur und Leben (2002).

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • tyskland
  • nazism
  • andra världskriget
  • tysk litteratur

Kontakter

Mattias Christensen

Presskontakt Presskontakt PR- och Marknadsföringsansvarig 08-54525482