Gå direkt till innehåll
Kerstin Eken, Mårten Leringe, Vendela Martinac och Katarina Ringstedt. Foto: Ola Hedin
Kerstin Eken, Mårten Leringe, Vendela Martinac och Katarina Ringstedt. Foto: Ola Hedin

Pressmeddelande -

Carlstedt Arkitekter och C.F. Møller Architects fördjupar samarbete

De två arkitektföretagen Carlstedt Arkitekter och C.F. Møller Architects för samman sina kompetenser för gemensamma uppdrag inom vårdsektorn. Med Carlstedt Arkitekters gedigna erfarenhet inom vårdarkitektur och C.F. Møllers helhetssyn och internationella erfarenheter av sjukvårdsbyggnation utvecklar kontoren gemensamt projekt med fokus på så väl samhällsbyggnadsaspekter och vårdarkitekturens höga tekniska krav som funktion och estetik.

Carlstedt Arkitekter arbetar inom alla skeden i byggprocessen, från tidiga utredningar till avancerad teknisk projektering. Med såväl arkitekter som byggnadsingenjörer och inredningsarkitekter finns den spjutspetskompetens som krävs för att utveckla ett fullskaligt vårdprojekt där både patient och säkerhet är i fokus.

”Carlstedt Arkitekter och C.F. Møller kompletterar varandra och vårt samarbete innebär att slutresultatet avspeglar så väl gemensamma värderingar som kompetensutbyte” säger Katarina Ringstedt.

Med bred kunskap om helande arkitektur och evidensbaserad design, skapar C.F. Møller Architects de ramar för sjukvårdsbyggnationer som på bästa sätt tillgodoser patientens behov, stödjer anhörigas möjlighet till involvering och ger optimala arbetsförhållanden för personalen. Användningen av helande arkitektur och evidensbaserad design har nyligen tillämpats i två av C.F. Møllers projekt i Storbritannien och i det pågående projektet i Tammerfors, Finland.

Katarina Ringstedt, vd på Carlstedt Arkitekter och Mårten Leringe, vd på C.F. Møller ser båda den gemensamma framtiden an med optimism:

”Vi är otroligt glada över detta samarbete. Med C.F. Møller Architects internationella kompetens inom sjukhusplanering och Carlstedt Arkitekters erfarenheter inom svensk vårdarkitektur är vi nu en av landets främsta leverantörer inom denna sektor, säger Mårten Leringe, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.”

Ämnen


Carlstedt Arkitekter sysselsätter runt 80 färgstarka arkitekter och ingenjörer på våra kontor i Stockholm, Eskilstuna och Nyköping. Vi arbetar med alla skeden från idéutveckling och stadsanalyser till mark- och fastighetsutveckling, detaljplaner och genomförandefrågor. I takt med att företaget vuxit har även vår kompetens och våra uppdragsområden breddats samt utvecklats med spjutspetskompetens inom vårdarkitektur. Idag genomför vi projekt inom; utbildning, bostäder, kontor, kulturmiljö, stadsplanering samt vård.

Presskontakt

Stina Ljungkvist

Stina Ljungkvist

Presskontakt vd +46 70 201 25 52