Blogginlägg -

Casinobranschen saknar ett jämställt ledarskap

Om casinon ska fortsätta vara framgångsrika i att erbjuda fantastiska gästupplevelser, måste de också klara av att attrahera de bästa medarbetarna – oavsett kön, etnicitet eller andra faktorer. För att förstå den nuvarande situationen i vår bransch runt om i Europa, uppmuntrar jag läsaren att besöka personalmatsalen på ett kasino. Där kan man tydligt se att våra företag redan ligger i framkant när det gäller mångfald i personalstyrkan. Inom Casino Cosmopol har vi till exempel medarbetare från över 80 olika länder och att kunna bemöta våra gäster på i stort sett vilket språk som helst är en väldig styrka.

Frågan vi står inför i casinobranschen och i företag generellt, är dock att mångfalden och jämställdheten ännu inte sträcker sig till vårt ledarskap. Utmaningen och den faktiska frågan är: hur kan casinon och övriga spelbranschen uppnå ett mer jämställt ledarskap?

Svaret kan vara en kombination av ökad medvetenhet, målsättning, mentorskap och att säkerställa att våra arbetsmetoder kontinuerligt anpassas till och inkluderar kvinnor i utveckling. Inom European Casino Association (ECA) lanserade vi därför förra året The ECA Gender Diversity Initiativ – helt i linje med vårt medlemskap i FN:s Global Compact och vårt engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Genom initiativet strävar vi efter att stödja och främja jämställdhet bland de landbaserade casinona i Europa och att inspirera talangfulla och ambitiösa kvinnor att sträva efter ledande positioner och att uppmuntra casinobolagen att stödja detta med erbjudanden om särskilda utbildningsinsatser. Det stöd som våra medlemmar och samarbetspartners visar oss när det gäller initiativet, är mycket glädjande .

Könsfördelning som en aspekt av mångfald kan, om den genomförs korrekt, innebära väsentliga förbättringar för casinon och det är viktigt att utnyttja möjligheterna, till exempel att öka den kvinnliga kundbasen, att framgångsrikt konkurrera om konsumenternas nöjesplånbok och att lyckas på en arbetsmarknad med hård konkurrens om de bästa kandidaterna. Dock måste vi också vara medvetna om de barriärer som finns, inklusive uppfattningen om att casinobranschen domineras av män och att balansen mellan arbetsliv och fritid inte är tillräckligt bra.

Inom Casino Cosmopol är könsfördelningen också i fokus. Just nu har vi redan 36 % kvinnor i ledande position inom företaget, men vi arbetar nu vidare för att nå målet – 50/50. Vi vill förbättra oss ytterligare. För någon som funderar på att arbeta i vår bransch, verkar den kanske inte alltid så attraktiv. Sett till den allmänna uppfattningen om spelbranschen är det knappast överraskande. Det är dock ofta en föråldrad uppfattning om casinon och penningtvätt, som på Al Capones tid. Dagens casinon är moderna nöjesplatser med underhållning och gästfrihet som är reglerade och under noggrann tillsyn. Visst, det finns risker med casinon men också stora möjligheter för alla.

Inom ECA har vi en stor uppgift i att förklara fakta och klargöra branschens positiva inverkan på samhället. Det är verkligen en av våra prioriteringar och vi för ständigt en öppen och transparent dialog med beslutsfattare och intressenter om frågor som är viktiga för vår bransch.

Olicensierat och illegalt spel, som huvudsakligen erbjuds via Internet, ökar runt om i Europa och detta oroar allmänheten. Vi som har licens och en hållbar affär ser det som vår plikt att höja våra röster och arbeta med beslutsfattare och intressenter för att bekämpa illegalt spel på ett effektivt sätt.

För våra medarbetare – både nuvarande och kommande – är detta säkert också avgörande när de diskuterar med familj och vänner. Inom ECA kräver vi en hållbar och stark reglering som säkerställer att illegala speloperatörer inte har någon chans i våra länder. Vi vill fortsätta ha medarbetare som är stolta över att kunna erbjuda en så säker och ansvarsfull spelmiljö som möjligt, och därmed förtjäna ett gott rykte och starkt arbetsgivarvarumärke. För att uppnå detta krävs att alla gör sitt – från oss inom casinobranschen till beslutsfattare och tillsynsmyndigheter.

Per Jaldung

VD Casino Cosmopol
Ordförande i European Casino Association

Ämnen

  • Spel, lotteri

Kategorier

  • casino cosmopol
  • eca
  • mångfald
  • jämställdhet
  • european casino association
  • spelbranschen

Regioner

  • Göteborg