Nyhet -

Mångfald och jämlikhet - en framgångsfaktor

Casino Cosmopol är sannolikt ett av de statligt ägda företagen som har högst andel etnisk mångfald. Den senaste mätningen, som genomfördes i början av december, visar att den etniska mångfalden har ökat, från 35 % till 40 %. Casino Cosmopols medarbetare representerar nu 84 olika länder, där Rumänien, Storbritannien, Iran och Polen är vanligast förekommande ursprungsländer.

Flest medarbetare med utländsk bakgrund (45 %) finns i Stockholm, tätt följt av Malmö och Göteborg. I Sundsvall har andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat med 4 % under året och är nu nästan 14 %. Även när det gäller jämställdhet visar Casino Cosmopol upp fina siffror. 53 % av företagets medarbetare är kvinnor och bland cheferna är hälften kvinnor. 21 % av cheferna har utländsk bakgrund.

Fortsatt många unga medarbetare
Casino Cosmopol har alltid haft en stor andel unga medarbetare. 30 % av medarbetarna är under 27 år. Det kan till stor del bero på att företaget ger dem som ska arbeta som dealers en yrkesutbildning och att många har yrket som ett extrajobb medan de studerar. Verksamheten bygger till viss del på att det finns många som är timanställda. Att man gillar att jobba med service och klarar av att jobba natt, är en förutsättning för att trivas.

Initiativ och samarbeten för integration
Sedan en tid tillbaka arbetar Casino Cosmopol med ett flertal samarbeten och initiativ för att underlätta integreringen av nyanlända. Ett konkret exempel på det är "Snabbspåret", som är ett initiativ från regeringen för att branscher, där det råder brist på arbetskraft, ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Ett yrke där det råder brist på utbildad personal, som Casino Cosmopol har fått känna av, är kockar. Därför har kökscheferna genomgått en utbildning i att validera nyanlända kockars kompetens och nu genomgår kockar praktik i casinoköken. I Malmö har redan två kockar anställts efter genomgången validering och praktikperiod. På lokal nivå deltar Casino Cosmopol i ett flertal samarbeten med kommuner, föreningar, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att skapa instegsjobb för nyanlända.

CV-lös rekrytering
Ett annat drag, som Casino Cosmopol i Stockholm har tillämpat ett tag, är CV-lös rekrytering - något som har fallit väl ut i en försöksperiod och som nu de andra casinona nu också börjar tillämpa.

- Vi ville sänka tröskeln och anpassa oss till en yngre målgrupp genom enklare ansökningsförfarande och möjlighet att göra ansökan i mobilen. Nu behöver de som söker jobb hos oss bara fylla i en enkät, där vi bland annat tar reda på om sökanden har servicekänsla och erfarenhet av att arbeta natt, vilket är viktiga förutsättningar för oss, berättar initiativtagaren Jakob Anderberg, som är HR-specialist på casinot i Stockholm.
- Vi har fått in fler ansökningar, med hög kvalitet på dem som sökt jobb hos oss och den feedback vi får av kandidaterna är odelat positiv, säger Jakob.

Casino Cosmopols vd, Per Jaldung, menar att den breda mångfalden som företaget har är en framgångsfaktor för verksamheten och att det är viktigt att personalen speglar gästernas sammansättning.
- Jag säger som en av våra casinochefer: Om man satsar på att rekrytera de bästa, får man mångfalden på köpet. Jag tycker det är en mycket bra infallsvinkel, i flera perspektiv, säger Per.

Ämnen

  • Underhållning

Kategorier

  • cv-löst
  • jämställdhet
  • mångfald

Regioner

  • Malmö