Nyhet -

Annorlunda spadtag för Castellums nya tillbyggnad

Idag togs ett minst sagt annorlunda spadtag för Castellums nya tillbyggnad mitt i Växjö city. Istället för grus och spade släpptes gigantiska ballonger upp i skyn.

För att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler i stadskärnan bygger Castellum nya kontorsytor. Byggnaden är ett gott exempel på förtätning då den skapas på en innergård, på en yta som idag inte är annat än ett luftrum. Byggnationen dockas på befintligt trapphus och hiss, vilket innebär ett effektivt resursutnyttjande. Dessutom skapas flexibla ytor då hyresgästerna ges möjlighet att växa mellan befintlig huskropp och nybyggnation.

Unikt med tillbyggnaden är att den ställs på pelare för att behålla befintlig parkering samt nedfart till garage. Stadsbyggnadskontoret har även tillåtit ett avsteg från de annars strikta reglerna att byggnation inom rutnätsstaden inte får vara mer än fyra våningar högt. Möjligheten till ett femte plan gavs då det är en gårdsbyggnad och inte stör gatuvyn.

  • Det behövs fler kontorsytor i Växjö City, det har inte byggts några nya kontor inom rutnätsstaden på många år. Jag tycker att detta är ett bra exempel på hållbar förtätning och det är roligt att vi kan nyttja och utveckla vår stadskärna på ett positivt sätt, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef på Castellum Växjö.

Nybyggnationen är en tillbyggnad i kv. Tullen 18, som är det gamla polishuset. Sedan Castellum (dåvarande Norrporten) förvärvade fastigheten 2001 har den använts som kontor med butiker i bottenplan. Det är endast de gamla häktescellerna på vinden som stått outnyttjade och orörda, då dess beskaffenhet med bärande väggar och högt sittande fönster gjorde att de ansågs icke uthyrningsbara. Dock blev efterfrågan på kontor så stor att Castellum 2016, efter ett lyckat pilotprojekt, omvandlade även dessa till kontor.

Tillbyggnaden innefattar 1 600 kvm effektiva kontorsytor och står klar för inflytt 1 mars 2019. Delaktiga i första spadtaget var Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Jenny Rungegård, Castellum, Håkan Stjernqvist, Dynacon samt de blivande hyresgästerna Jonas Björnlund, Griffel och Staffan Wadsworth, Readly.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.
Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Tina Norin

Presskontakt Chef för mediarelationer Pressansvarig +46 31 60 74 82