Pressmeddelande -

Brostaden nyproducerar tre byggnader för lager och industri

Brostaden uppför sammanlagt 11 000m² småskalig lager och industri fördelat på tre projekt i Botkyrka, Järfälla och Sollentuna.

Samtliga projekt uppfyller kraven för Green Building. I Järfälla och Sollentuna har Brostaden tagit steget längre genom att försöka sänka koldioxidutsläppen (CO2) i alla led under hela byggtiden. Åtgärder som Brostaden kommer att genomföra för att sänka koldioxidutsläppen (CO2) är exempelvis återanvändning av massor, minskning av elförbrukningen i etableringen samt planering och samkörning av transporter till och från byggena.

”Vi ser det som ett modernt, smart och medvetet sätt att nyproducera fastigheter", säger Anders Nilsson, VD Brostaden.

Läs mer på Castellums hemsida.

Läs mer på Brostadens hemsida.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • greenbuilding
  • nyproduktion
  • brostaden

Regioner

  • Stockholm

Brostaden är ett fastighetsbolag, helägt av Castellum AB, som äger och förvaltar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till 569 000 kvm och finns i alla väderstreck runt Stockholm, lättillgängligt med bra kommunikationer.

Det viktiga i vår verksamhet är våra kunder. Vi vill ha en nära och bra kontakt med kunderna.  Att vara insatta i deras verksamhet, vardag och framtid är en förutsättning för att vara en bra affärspartner.

Kontakter

Tina Norin

Presskontakt Chef för mediarelationer Pressansvarig +46 31 60 74 82