Pressmeddelande -

Castellum investerar för 183 Mkr

Castellum har genom dotterbolagen Fastighets AB Corallen, Harry Sjögren AB, Eklandia Fastighets AB och Aspholmen Fastigheter AB förvärvat två kommersiella fastigheter för 106 Mkr och beslutat om investeringar uppgående till 77 Mkr. Fastighets AB Corallen har förvärvat en fastighet bestående av kontors- och produktionsytor om ca 9 600 kvm inom A6-området i Jönköping för 80 Mkr. Uthyrningsgraden vid tillträdet den 1 oktober 2004, uppgår till cirka 85%. Harry Sjögren AB har förvärvat en kontors- och lagerfastighet om ca 3 400 kvm inom Borgås/Varla-området i Kungs­backa för 26 Mkr. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt om ca 1 000 kvm. Fastigheten var fullt uthyrd vid tillträdet som skedde den 1 september 2004. I samband med en uthyrning om ca 12 000 kvm inom området Skår i Göteborg till Polis­myndigheten, investerar Eklandia Fastighets AB för 50 Mkr. Merparten av investeringen avser en tillbyggnad om 4 700 kvm. Inflyttning är planerad till sommaren 2005. I området Väster Hacksta i Västerås kommer Aspholmen Fastigheter AB att uppföra en byggnad om totalt ca 2 900 kvm, varav 2 200 avser verksamhetsytor för livsmedelsproduktion och 700 kvm kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 27 Mkr och inflyttning är planerad till sommaren 2005. Västerås kommun har utarbetat en ny detaljplan för området Väster Hacksta med en tänkt inriktning mot lager/logistik- och livsmedels­producerande företag. Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

Ämnen

  • Företagande

Presskontakt

Tina Norin

Presskontakt Chef för mediarelationer Pressansvarig +46 31 60 74 82