Pressmeddelande -

Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 10%

Hyresintäkterna för perioden januari - mars 2006 uppgick till 490 Mkr (470 Mkr motsvarande period föregående år). Periodens resultat efter skatt uppgick till 239 Mkr (163), motsvarande 5,83 kronor (3,98) per aktie. Förvaltningsresultatet förbättrades med 10% till 194 Mkr (176), motsvarande 4,73 kronor (4,29) per aktie. Sista dag för handel i Castellumaktien före aktiesplit 4:1 är den 24 april. Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 194 Mkr (176), motsvarande 4,73 kr (4,29) per aktie. Förbättringen uppgår till 10%. Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat till 52 Mkr (70) respektive 85 Mkr (-18). Efter avdrag för skatt om 92 Mkr (65) uppgick det redovisade resultatet till 239 Mkr (163) motsvarande 5,83 kr (3,98) per aktie. Under perioden har investerats för 362 Mkr (183), varav 169 Mkr (85) avser förvärv och 193 Mkr (98) investeringar i befintliga fastigheter. Vidare har sex fastigheter (14) sålts för ett sammanlagt försäljningspris om 112 Mkr (310). "Jag är nöjd med att vårt övergripande mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet uppnåtts trots att vintern varit både kall och snörik vilket medfört förhöjda driftskostnader" säger VD Håkan Hellström i en kommentar Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2006 Delårsrapport januari - mars 2006 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 21 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För ytterligare information kontakta Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Tina Norin

Presskontakt Chef för mediarelationer Pressansvarig +46 31 60 74 82