Nyhet -

Fler kan få rätt till förlängd sjukpenning

Försäkringskassan har hittills nekat alla lindrigt sjuka personer förlängd sjukpenning trots att deras sjukdomstillstånd kan förvärras av arbete. Men efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan nu reglerna luckras upp.

Försäkringskassan har tidigare tolkat lagtexten som att det endast är de personer som lider av livshotande sjukdomar som har rätt till förlängd sjukpenning.

Alla lindrigt sjuka personer som ansökt om att få fortsatt sjukpenning efter 550 dagar har därmed fått avslag av Försäkringskassan. Detta oavsett om de har varit förmögna att arbeta eller inte.

I sina bedömningar har Försäkringskassan hänvisat till en formulering i förarbetet till lagtexten. Där står att efter 550 dagar är det enbart allvarligt sjuka som exempelvis lider av hjärtinfarkt, stroke, eller likande sjukdom, och därmed riskerar att allvarligt försämras om de inte beviljas vidare sjukpenning, som ska få detta. 

Men efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan nu reglerna luckras upp. Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordqvist välkomnar att tolkningen av lagtexten klargörs.

- Det är väldigt bra att vi får ett så tydligt svar, säger hon till Ekot.

Texten är hämtad från Dagens Juridik 

  Ämnen

  • Juridik

  Kategorier

  • castilla legal services
  • fler kan få rätt till förlängd sjukpenning
  • kostnadsfri juridisk rådgivning
  • michael cliffer