Pressmeddelande -

Castrol satsar på miljön genom Tankpejling

Castrol ser med hjälp av sitt automatiserade koncept ”Tankpejling” till att smörjmedel som levereras till kunder löper minimal risk att gå ut i naturen. Genom ett slutet system fylls tankbilar med motorolja direkt på fabrik och levererar därefter oljan direkt till återförsäljare. Castrol ser även till att spillolja hämtas upp och transporteras iväg för återvinning. Genom Tankpejling erbjuder Castrol sina kunder ett webbaserat leveranssystem som automatiskt sköter logistiken av smörjmedel. På kundens oljetank sitter en givare som sänder signaler till en mottagare som registrerar hur mycket olja som finns kvar. Kunden behöver aldrig beställa ny olja eftersom leverans sker automatiskt när det är dags för påfyllning. Genom tankpejling kan kunden få automatiska leveranser och automatisk tömning av spillolja, vilket är positivt ur ett miljömässigt perspektiv. – Eftersom vi arbetar med smörjmedel kan vi aldrig kalla oss miljövänliga men genom Tankpejling ser vi till att oljan hanteras på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Dessutom koordinerar vi våra leveranser genom att alla våra bilar alltid kör med full tank och därmed slipper extra körningar med halvfulla och tomma bilar som bara sliter på miljön i onödan, säger Jan Höglin, ansvarig för Tankpejling på Castrol i Sverige. Castrol samarbetar med Ragn-Sells Specialavfall AB som hämtar upp spilloljan hos kunderna och ser till att den tas om hand om på ett korrekt sätt. – Vi ser mycket positivt på att Castrol inte bara levererar olja till sina kunder utan att de även erbjuder att transportera bort spilloljan, och det är här vi kommer in i bilden. Spilloljan transporteras till en regional mottagningsanläggning där den genomgår olika faser för att separera vatten och sediment från oljan. Slutprodukten blir sedan en 95-procentig ren olja som används för energiåtervinning och för ren återvinning, säger Mats Eriksson, sektionschef Marknad Norr, Ragn-Sells Specialavfall AB. Castrol arbetar till största delen med helsyntetiska motoroljor i Sverige, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Med en tunn helsyntetisk olja går det åt mindre kraft för drivning och därmed mindre bensin. En helsyntetisk olja bibehåller dessutom sin prestanda över tiden, vilket är nödvändigt t.ex. vid förlängda serviceintervall som många bilfabrikanter arbetar med idag. Förlängda serviceintervall innebär färre oljebyten och mindre mängd förbrukad olja över tiden. Allt detta bidrar till minskad miljöpåverkan. – Den största miljöbelastningen kommer från bensinförbrukningen och med en helsyntetisk olja drar bilen mindre bensin vilket gör att det kommer ut mindre avgaser i naturen, avslutar Jan Höglin. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Höglin, miljöansvarig, Castrol, Sverige Tel: 08-441 11 10, mobil: 070-371 11 40 E-post: jan.hoglin@castrol.com Castrol grundades 1899 och är ett företag som har specialiserat sig på tillverkning och utveckling av smörjmedel. Sedan år 2000 ingår Castrol i BP Amoco. Huvudkontoret ligger i Swindon, England. Castrol har 120 anställda i Sverige och omsatte 550 MSEK år 2003. Se även castrols hemsida: www.castrol.se.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Johan Andersson

Presskontakt Presskontakt +46 70 371 13 64