Pressmeddelande -

VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTTHuvudägarna i Catering Please villkorar aktieägartillskott på 2.142.200 kronor till Catering Please, tillskottet var tidigare ett lån som nu har omvandlas.

Catering Please tillskjuter i sin tur som ägare villkorat aktieägartillskott om 2.142.200 kronor till det helägda dotterbolaget Klarago AB.

Catering Please har som aktieägare dock lämnat ett förbehåll med innebörden att ur framtida disponibla vinstmedel erhålla återbetalning av bolagets tillskott under samma förutsättningar som gäller för vinstutdelning enligt aktiebolagslagen d.v.s. efter förslag från styrelsen och beslut på bolagsstämma.

Huvudägarna i Catering Please har som aktieägare dock lämnat ett förbehåll med innebörden att ur framtida disponibla vinstmedel erhålla återbetalning av bolagets tillskott under samma förutsättningar som gäller för vinstutdelning enligt aktiebolagslagen d.v.s. efter förslag från styrelsen och beslut på bolagsstämma.

Den 14 maj 2010

För vidare information, kontakta
Tomas Willers
VD, Catering Please i Skandinavien AB (publ)
tomas.willers@cateringplease.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Pressrelease 2010-05-14.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please

Om Catering Please
Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please med flera. Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin där vi sköter mat och handling för flygbolag. Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med framför allt Uppsala kommun med omnejd.

Ämnen

  • Marknad, börs