Press release -

100 barnrättsexperter samlas för att lansera ett unikt europeiskt Barnahus-nätverk

Barn som bevittnat eller fallit offer för våld behöver snabbt få tillgång till barnvänlig vård, skydd och rättshjälp för att undvika vidare traumatisering. Den isländska Barnahus-modellen är en erkänt god metod för att i en och samma byggnad, och i en trygg miljö säkra ett barnvänligt, professionellt och effektivt bemötande av dessa barn. Europarådet har förespråkat modellen sedan 2015, och samma år påbörjade Östersjöstaternas råds Children at Risk-enhet formellt sitt arbete med att sprida modellen i Europa genom det EU-finansierade programmet PROMISE.

Genom utbildningar, utbyten och utveckling av praktiska verktyg, samt kunskapsutbyte, har PROMISE-programmets partners och experter utvecklat ett erkänt gott partnerskap och ömsesidig support. Intressenter från fler än 26 länder jobbar nu tillsammans för att formalisera ett PROMISE Barnahus-nätverk. Nätverkets syfte är att sporra fortsatt och intensifierad support för den Europeiska Barnahus-rörelsen, jobba för harmonisering och stärka goda erfarenheter, samt utveckla kapacitet för att säkra att professionella som jobbar inom Barnahus har rätt kompetenser. Sverige är en av grundarna av nätverket.

För att fira det Europeiska Barnahus-samarbetet och det första steget mot ett mer formellt nätverk av Barnahus och liknande tjänster i Europa kommer 100 barnrättsexperter att samlas i Helsingfors den 25:e november för att lansera PROMISE Barnahus-nätverket. Under kvällen kommer man att högtidligt underteckna stadgarna. Det kommer också att ordnas en utställning för att lyfta fram det stöd som modellen och nätverket har fått från politiker, experter, professionella och barn.

”PROMISE Barnahus-nätverket är en hyllning till det engagemang som finns mellan sektorer och länder, som arbetar tillsammans för att säkra ett förstklassigt bemötande av barn som bevittnat eller fallit offer för våld. Vi är väldigt stolta över att få stå värd för PROMISE Barnahus-nätverket – en plattform för fortsatt kunskapsutbyte, innovation och stöd för att promota Barnahus och framstegen som görs för att nå Barnahus kvalitetsstandarden i och utanför Europa.” Olivia Lind Haldorsson, Chef, Children at Risk-enheten, Östersjöstaternas råd.


Vad: lansering av PROMISE Barnahus-nätverket

Vem: 100 barnrättsexperter från 25 olika länder

Var: Wanha Satama, Kanavakatu 5, Helsingfors, Finland

När: måndag 25 november 2019, kl. 19

Följ lanseringen på sociala medier: #EUBarnahus

Journalister är välkomna att delta i evenemanget.

Related links

Topics

  • Health, Health Care, Pharmaceuticals

Categories

  • östersjöstaternas råd
  • promise
  • utsatta barn
  • eu
  • cbss
  • barnahus
  • barn

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Denmark currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2019-2020.