En åldrande befolkning – en gemensam utmaning för Östersjöstaterna

Pressmeddelande -

En åldrande befolkning – en gemensam utmaning för Östersjöstaterna

Max Planck-institutet och Council of the Baltic Sea States släpper rapporten “Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development. Political Challenges within the Baltic Sea Region.”

Hur kan man öka antalet äldre i arbete?

I den nionde delen i en serie av rapporter som beskriver demografiska förändringar har tyska Max Planck-institutet, finansierat av Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States), fokuserat på den åldrande befolkningen och hur man kan öka antalet äldre på arbetsmarknaden.

Östersjöstaternas befolkning hör till Europas äldsta, och i en majoritet av regionens länder kommer en tredjedel av befolkningen att vara äldre än 65 år 2050. Förändringarna i demografin kommer med utmaningar som inte bara kräver nya lösningar av vården, pensionssystemet och integreringen av utlandsfödda, men också av arbetsmarknaden och ekonomin.

En potentiell lösning till de utmaningar vi går till mötes är att öka antalet äldre i arbete. Kontinuerlig fortbildning, en anständig lön och att känna sig sedd och uppskattad på arbetsplatsen har visat sig vara viktiga faktorer för att få äldre att stanna längre i arbetslivet.

För att förlänga arbetslivet måste arbetsmarknadspolitiken därför ta hänsyn till faktorer som förbättrar arbetskvaliteten och höjer viljan att stanna i arbete, men också minska påverkan av de faktorer som bidrar till önskan att lämna arbetslivet. Fokus måste ligga på livslångt lärande och hälsofrämjande insatser.

Rapporten kommer med ett antal policyrekommendationer och förhoppningen är att Östersjöregionen med sin stora diversitet ska kunna ses som ett naturligt område för att testa en policys effekter.

Rapporten kommer att presenteras under en frukostbriefing 28 september klockan 09:00 vid sekretariatet för Council of the Baltic Sea States.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Sweden currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2017-2018.

Presskontakt

Paulina Ek

Paulina Ek

Presskontakt Media & Communications Team Leader
Silvija Marcinkeviciute

Silvija Marcinkeviciute

Presskontakt Media & Communications Assistant

Relaterade event