Press release -

Människohandel avslöjas när barn och ungdomar berättar om sin historia

Barn och unga som utsätts för människohandel och exploatering får sällan möjligheten att berätta sin historia i fullhet. Östersjörådet och Nordiska ministerrådet anser att ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till barn- och ungdomsberättelserna kan leda till ett mer effektivt identifieringssystem med en relevant uppföljning. Situationen i Norden liknar den som vi finner i Europa.

"Information från barn och ungdomar måste övervägas i ett större sammanhang. När barn och ungdomar blir hörda genom en professionell och barnkänslig metod och deras berättelser betraktas kollektivt av sociala tjänster, migrationsverket och rättsväsendet, kan den större bilden ses”, säger Turid Heiberg, avdelningschef för Östersjörådets Expertgrupp för barnens rättigheter (Children at Risk Unit).

Detta är en av flera viktiga resultat från det 5-års arbetet under Östersjörådets ledarskap i samarbete med Nordiska ministerrådet. Slutsatserna kommer att diskuteras av politiska beslutsfattare, utövare, förespråkare och forskare från Östersjöregionen och andra europeiska länder vid en konferens anordnad av norska barn-, ungdoms- och familjedirektoratet (Bufdir) i Oslo den 29 och 30 maj. Tillsammans med ledande och de relevanta europeiska och internationella experterna kommer deltagarna att göra en översyn av nuvarande kunskap, politik och praxis, samt utveckla Oslo-slutsatserna om identifieringen av barn med risk för exploatering och handel.

Myndigheter i de flesta länder i Europa vet att de bara identifierar en bråkdel av barn och vuxna som utsätts för människohandel, trots det stora inflödet av ensamkommande minderåriga i 2015.

”Nästan 50 miljoner barn har tvingats lämna sina hem på grund av krig, våld, förföljelser eller extrem fattigdom, enligt FN:s barnfond Unicef. Antalet barnflyktingar ökade med ungefär 75 procent mellan 2010 och 2015. Barn står för cirka 28 procent av människohandel offer globalt. Som en av de viktigaste destinationer för barn på flykt ligger Europa i centrum för försäljning av eller andra former av utnyttjande av barn”, säger Maud de Boer-Buquicchio, UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children and President of Missing Children Europe

”Men vi vet väldigt lite om vad som händer med dessa barn när de har satt fot på europeisk mark. Barn på flykt är extra utsatta då efterfrågan på barn är stor hos människohandlare. Europol, den europeiska polisbyrån, rapporterade i 2016 att åtminstone 10 000 ensamkommande barn har försvunnit sedan de anlänt i Europa, och i Sverige försvinner upp till tio barn per vecka. För Sverige saknas det motsvarande 60 skolklasser för perioden 2014 och 2017 - stora satsningar kan bli ännu bättre”, menar Maud de Boer-Buquicchio.

I över 20 år har det varit värt att bygga ett stort system för att identifiera barn och vuxna utsatta för människohandel. FN, Europarådet och EU har utvecklat ett internationellt regelverk - och på nationell nivå har det utövats via specialiserade enheter, strategier, uppföljningsåtgärder och projekt. Ändå identifieras för få barn och ungdomar.

"Många barn och ungdomar har varit i kontakt med socialtjänsten och polisen utan att ha tillåtits berätta hela sin historia. Utnyttjandet av dem kan således fortsätta”, säger Heiberg.

Du hittar mer information här om Oslo-slutsatserna den 29–30 maj 2018.

Klicka här för ett detaljerat program.

Presskontakter:

Turid Heiberg
Avdelningschef för Östersjörådets Expertgrupp för barnens rättigheter (Children at Risk Unit)
turid.heiberg@cbss.org
+46 706 671 924

Marlene Riedel
Kommunikatör för Östersjörådets Expertgrupp för barnens rättigheter (Children at Risk Unit)
marlene.riedel@cbss.org

Anthony Jay Olsson
Ansvarig för Östersjörådet
anthony.jay@cbss.org

Subjects

  • Crime, Law, Legal affairs

Categories

  • östersjön
  • ungdom
  • ​östersjöstrategi
  • barn
  • cbss

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Sweden currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2017-2018.