Pressmeddelande -

Matallergier ignoreras på äldreboenden

En ny undersökning från Svenska Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund visar att måltider på äldreboenden inte anpassas för personer med matallergier. Fyra kommuners äldreboenden har granskats och inte vid ett enda boende hade personer som ordinerats specialkost fått en säkerställd diagnos. Detta medför hälsorisker. Nu kräver förbunden att all personal på äldreboenden får utbildning om matallergi. Äldre med misstänkt matallergi ska utredas och diagnostiseras.

- Personal på äldreboenden ger specialkost till personer utan att först ställa en diagnos, det gör att många äldre i onödan går miste om viktiga närings- och födoämnen. Samtidigt ser vi att de som verkligen behöver specialkost inte får den, säger Susanne Grave, ordförande för Svenska Celiakiförbundet.

Brister som framkom i undersökningen var att människor med matöverkänslighet fick mat som innehöll sådant de inte tål, samma ersättningsprodukter dag efter dag, eller inget att äta alls i vissa situationer. Fel kost, eller ingen alls, ökar risken för sjukdomar och sämre hälsa. Vid ett tillfälle var intrycken från ett besök på ett äldreboende så dåliga att utredaren som genomförde undersökningen anmälde missförhållanden till det lokala miljö- och hälsokontoret.

- Att personer får kost som orsakar svåra hälsoproblem beror ofta på bristande kunskaper hos de som hanterar maten. I många fall saknar personal på ute på avdelningarna på äldreboenden utbildning om kost och matallergier. Situationen är ohållbar och ansvariga på äldreboendena måste ta sitt ansvar och utbilda personalen, säger Karl-Erik Olsson, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund.

Förbunden som genomfört undersökningen vill nu att samtliga personer på äldreboenden som har en misstänkt matallergi utreds och diagnostiseras. Samtidigt vill de att kunskapen höjs hos personal på äldreboenden genom att alla som arbetar i sådan verksamhet utbildas om matallergi och kostlära.

Läs mer om matallergier och ta del av hela undersökningen på www.celiaki.se och www.spfpension.se.

För mer information kontakta

Christina Sollenberg, utredare och leg. dietist, 076-763 66 00.

Ulrika Brännman Müller, projektledare, Svenska Celiakiförbundet, 08-730 05 72, ulrika.brannman@celiaki.se

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig, Sveriges Pensionärsförbund, 08-692 32 73, ola.nilsson@spfpension.se.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • äldreomsorg
  • kost
  • celiaki

Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki. Celiaki (även kallat glutenintolerans) är en kronisk sjukdom som medför att tunntarmen blir inflammerad om man äter gluten. Förbundet företräder även personer som har laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein. Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki och har i dag omkring 24 000 medlemmar i läns- och lokalföreningar över hela landet.

Kontakter

Bengt Fasth

Presskontakt Förbundsordförande 070-659 07 25