Pressmeddelande -

​Svensk celiakiforskning stöttas med en halv miljon

I år delar Svenska Celiakiförbundets forskningsfond ut drygt 500 000 kronor ut till tre olika forskningsprojekt som ska öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Celiaki (även kallad glutenintolerans) klassas i dag som en folksjukdom i Sverige, och är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn.

- Vi får in allt mer gåvor till vår forskningsfond och det glädjer oss att vi även i år kan stötta svensk celiakiforskning med mer än en halv miljon kronor, säger Bengt Fasth, förbundsordförande Svenska Celiakiförbundet.

I år får tre forskningsprojekt stöd:

Daniel Agardh, Lunds universitet,Traditionell etiopisk kost och risk för att drabbas av glutenintolerans i Oromiaregionen i centrala Etiopien: 300 000 kr.

Fredrik Norström, Umeå universitet, Är allmän screening för celiaki värd sitt pris?: 132 000 kr.

Alkwin Wanders, Umeå universitet, Identifikation av sensitiva och specifika biomarkörer för celiaki i duodenala biopsier: 90 000 kr.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar sedan många år ut medel till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsoorganisationer

Regioner

  • Umeå

Svenska Celiakiförbundet är intresseorganisationen för alla som har sjukdomen celiaki (även kallad glutenintolerans).

Förbundet företräder också laktosintoleranta, samt de som inte tål mjölk - eller sojaprotein.

Förbundet har 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet.

Presskontakt

Bengt Fasth

Presskontakt Förbundsordförande 070-659 07 25