Gå direkt till innehåll
Fortsatt stark byggutveckling enligt konjunkturrapport

Pressmeddelande -

Fortsatt stark byggutveckling enligt konjunkturrapport

Sveriges byggaktiviteter fortsätter att stiga och byggutvecklingen ser ljus ut enligt Cementas konjunkturrapport för våren 2016. Slår prognosen in kommer bostadsbyggandet ligga 2,5 gånger högre än vad den gjorde för fyra år sedan.

– Rapporten visar på en fortsatt stark byggutveckling och att vi närmar oss den högre nivån i bostadsbyggandet. Slår prognosen in kommer bostadsbyggandet ligga 2,5 gånger högre än vad den gjorde för fyra år sedan vilket är positivt. Befolkningsutvecklingen i relation till antalet färdigställda bostäder visar på det skriande behovet av fortsatt ökat bostadsbyggande, förklarar Magnus Ohlsson, Vice VD och Marknadsdirektör på Cementa.

De grunddata Cementa bearbetar är hämtade från olika källor. Som exempel kan nämnas SCB, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Boverket. Cementa har under ett antal år tagit fram konjunkturrapporter med avsikten att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av betong i Sverige inom bygg- och anläggningssidan.

Konjunkturrapport finns för nedladdning på www.cementa.se.

Kontakt:

Magnus Ohlsson, Vice VD och Marknadsdirektör, Cementa AB

Tel. 08 – 58 79 69 22 och E-post magnus.ohlsson@cementa.se

John Ståhl, kommunikatör, Cementa AB

Tel. 08 – 625 68 11 och E-post john.stahl@cementa.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 45 450 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Presskontakt

Katarina Roslund

Katarina Roslund

Presskontakt Communications Manager Kommunikation 0733-285579

Relaterat material