Gå direkt till innehåll
Johan Kling (C) är ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och ser mycket framemot att kunna klubba ett beslut som tar tillbaka det agrara arvet till stadsdelen.
Johan Kling (C) är ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och ser mycket framemot att kunna klubba ett beslut som tar tillbaka det agrara arvet till stadsdelen.

Pressmeddelande -

Betesdjur i Sätraskogen kan bli verklighet i sommar

Sätraskogen har varit utan betesdjur sedan 1960-talet. Nu kan naturreservatets besökare få se betesdjur i Sätraskogen igen, som framför allt är gynnsamt för naturens ekologi.

– Det är superkul att vi nu efter ett medborgarinitiativ från 2017 äntligen är i mål och på nämnden i februari kommer ge förvaltningen i uppdrag att verkställa förslaget om att inför betesdjur i Sätraskogen, berättar Johan Kling (C), ordförande för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningen tillsammans med miljöförvaltningen har identifierat ett område om 3,8 hektar, främst bestående av ek som är idealiskt för betesdjur. Vidare tyder både den goda förekomsten av vidkroniga ekar i kombination med örter och blommor på att det funnits långvarig beteshävd. Naturen i området har pekats ut som stadens högsta klassning som värdefull för ek och bedöms samtidigt gynnas av bete.

– Som det nu ser ut, kommer vi att ha fyra-fem nötkreatur gåendes där under sommaren. Förutom de rekreativa värdet för besökarna kommer vi att få en naturlig bekämpning av rönn- och aspslyn som breder ut sig, så det blir också en arbetsbesparande åtgärd då vi slippa röja sly samt att frilägga ekar där slyn växt sig för hög. Det kommer inte bara vara ekarna som gynnas utan även den biologiska mångfalden då örter och annan låg vegetation som blommor kommer få tillbaka sin naturliga levnadsmiljö, menar Johan Kling.

Stockholms stad pekar ut den långsiktiga förvaltningen av stadens karaktärsträd ek och tall som en av de stora nyckelutmaningarna i styrdokumentet ”Grönare Stockholm”.

– Det känns det bra att vi kan vara med och bidra till de naturvärden och rekreationsvärdena detta tillför, men vi får inte glömma bort de kulturella värdena, menar Kling (C) och tillägger:

Som Centerpartist känns det extra roligt att vara den klubbar ett beslut som tar tillbaka de agrara arvet till vår stadsdel och ser till att vi får lite lantlig känsla, att lite få leva upp till stereotypen av en Centerpartist, avslutar Johan Kling (C), ordförande för Skärholmens stadsdelsnämnd.

Kanske Johan Kling letar reda på en gammal LRF-keps när beslutet ska klubbas på Skärholmens stadsdelsnämnd den 27 februari? Den som kommer på nämnden får se. 

Kontakt:
Johan Kling (C)
Ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd
Mail: Johan.kling@stockholm.se
Telefon: 08-508 24 011

Ämnen

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Pontus Hammarlund

Pontus Hammarlund

Presskontakt Presskontakt Karin Ernlund, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd Centerpartiet Stockholms stad 0761229401
Helena Andersson

Helena Andersson

Presskontakt Presskontakt kultur och stadsmiljö Centerpartiet Stockholms stad +46 76 122 94 40
Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Pressekreterare Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42
Linda Jacobsson

Linda Jacobsson

Presskontakt Kommunikatör och biträdande pressekreterare Press och kommunikation 0707377216
Hedda Jederud Grew

Hedda Jederud Grew

Presskontakt Kommunikatör 0707373099
Nora Gahnström Kibayi

Nora Gahnström Kibayi

Presskontakt Presskontakt Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd Centerpartiet Stockholms stad 0761229424

Vi vill ge kraft åt varje människa

Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Centerpartiet i Stockholm
Vanadisvägen 28
113 46 Stockholm
Sverige