Gå direkt till innehåll
 Centerpartiets stämma tog flera viktiga beslut för skärgården

Pressmeddelande -

Centerpartiets stämma tog flera viktiga beslut för skärgården

Mellan den 26e och 29e september pågick Centerpartiets partistämma i Karlstad där flera beslut togs för att stärka skärgårdens utvecklingspotential.

Stämman beslutade bland annat att viltförvaltningen ska vara lokalt förankrad och ökande antalet vildsvin, skarvar och säl måste hanteras och jakten ökas.

-De kraftigt ökande antalet skarv och säl i skärgården slår hårt mot fiskebestånden och skärgårdsmiljön. Vi behöver därför bättre kontroller av bestånden och även en mer systematisk skyddsjakt på dessa arter, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

När det gäller skarvfrågan beslutade man även att Centerpartiet ska verka fört att Sverige tar fram en metod som säkerställer sammantagen årlig statistik på skarvkolonier, att Naturvårdsverket som övergripande ansvarig anvisar en inventeringsmetod som nyttjas av Länsstyrelserna och att Naturvårdsverket samlar in och publicerar sammanställningen årligen.

Stämman beslutade även om ökade möjligheter för länets skärgårdsskolor.

-Skärgården har många utmaningar men med ökade möjligheter till distansundervisning och att dela på undervisningen mellan olika skärgårdskommuner är avgörande för att fortsatt kunna driva en kvalitativ undervisning i skärgården. Förslaget kan också leda till mindre kostnader för kommunerna att driva skärgårdsskolor och få behöriga pedagoger till sin undervisning om man har möjlighet att samarbeta över kommungränserna, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd. 

Centerpartiet ska verka för att möjligheten till fjärrundervisning utökas för att kunna användas i fler ämnen, och mellan olika huvudmän såsom att olika kommuner ska kunna samköra sin undervisning. Med fjärrundervisning kan pedagogiska resurser användas bättre, vilket är viktigt då bristen på lärare är stor. Det är en viktig fråga som kan höja skärgårdsskolornas unika pedagogiska miljöer, potential och status som arbetsplatser. Det här ökar även möjligheterna till en likvärdig utbildning i hela landet.


Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Pressekreterare Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42