Gå direkt till innehåll
​Hållbar livsmedelsförsörjning i fokus på regional landsbygdskonferens

Pressmeddelande -

​Hållbar livsmedelsförsörjning i fokus på regional landsbygdskonferens

Region Stockholm anordnar årligen en landsbygdskonferens som genom olika teman belyser möjligheter och utmaningar för utveckling på landsbygden. I år fokuserar konferensen på utmaningen med ökad livsmedelsförsörjning i länet. Årets konferens anordnas tillsammans med projekt MatLust i Södertälje, som länge har arbetat med frågan om en hållbar och närodlad livsmedelsförsörjning – där lokalt och regionalt producerade livsmedel spelar en viktig roll.

- Landsbygd och stad är beroende av varandra, inte minst i vårt län som har stora städer men också mycket landsbygd och skärgård. En hållbar livsmedelsproduktion i länet är nödvändig för att vi ska minska vår miljöpåverkan. Exempelvis genom att äta mer närodlad mat men också för att säkra livsmedelsförsörjningen från de störningar som kan uppkomma pga av klimatförändringar och säkerhetshot, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt och samhällsplaneringsregionråd.

Projekt MatLust, som ägs av Södertälje kommun, bidrar som regional livsmedelsnod på flera sätt till de övergripande målen i den regionala livsmedelsstrategin – inte minst genom att skapa mötesplatser och kunskapsutbyten mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Med sitt konkreta utvecklingsstöd till små och medelstora livsmedelsföretag bidrar MatLust också till ökad kunskap och innovationskraft i form av nya produkter, processer och metoder – alltid med hållbarhet i fokus.

- Södertälje har en historia av kunskap och erfarenhet när det gäller hållbarhet och livsmedel. Med det arbete MatLust bedriver för en mer hållbar livsmedelskonsumtion, vår geografiska placering och goda förutsättningar för matproduktion kan vi spela en betydande roll i det viktiga arbetet med att föra stad och land närmare varandra, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Praktisk information:

Datum: Fredag 4 oktober 2019
Tid: 09.00-15.15
Plats: Södertälje Science Park. Kvarnbergagatan 12, 151 36 Södertälje

Anmälningslänk och hela programmet: 
https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/Kalender-Regional-utveckling/2019/10/region-stockholms-landsbygdskonferens/

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Pressekreterare Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42