Pressmeddelande -

Bolmentunneln - en kall hand

Bolmentunneln, som är 8 mil lång, förser några skånska kommuner med råvatten som renas och används till dricksvatten m.m. Tunneln, som går genom hela Markaryds kommun, ägs av Sydvatten som i sin tur ägs av de skånska kommunerna.

Sydvatten och Naturvårdsverket vill göra tunneln till riksintresse, vilket kraftigt skulle försvåra bebyggelse och annan verksamhet i närheten av tunneln. Riksintressets så som det föreslagits kommer att leda till att det läggs en kall hand på ett område om 1km på vardera sidan tunneln. Vad får man då inte göra inom området? Pågående verksamheter kan fortsätta, men att tillståndspliktig verksamhet skall prövas från fall till fall, av länsstyrelsen och sydvatten.

Ingen vill idag säga vad som kommer att bli förbjudet. För några år sedan talades det inte om något riksintresse och några förbud, så vad säger att inte pågående verksamhet blir förbjuden om något år. Kostnaden för andra lokaliseringar, uteblivna inkomster eller fördyringar, är tänkt att den enskilda markägaren eller kommunen själv skall stå för.

Vad som är klart är att många utvecklingsmöjligheter för Markaryds kommun och dess invånare kommer att försvinna. Exempelvis kommer vi få svårare att locka till oss nya företag och industrier.Jag och

Centerpartiet kommer därför att fortsätta kämpa mot ett riksintresse för Bolmentunneln.

Sven Jansson (C) Markaryd, Ledamot av kommunstyrelsen

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • infrastruktur
 • landsbygden
 • landsbygd
 • kronobergs län
 • kronoberg
 • centerpartiet
 • centern
 • bolmentunneln
 • sven jansson
 • markaryd

Regioner

 • Kronoberg