Pressmeddelande -

(C) i Markaryd ställer krav på kommunens mat

Centerpartiet i Markaryd har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att kommunen i upphandling av maten ska ställa som krav att det ska vara producerad enligt svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Motion ang livsmedelsupphandlingen i Markaryds kommun 

Svensk djurskyddslagstiftning hör till de hårdaste i världen. Det ska garantera att djur som föds upp i Sverige har det bra under sin levnad. Allt fler konsumenter efterfrågar närproducerade mat. Fördelen är att det är lättare att kontrollera under vilka former som odlingen eller djuruppfödningen skett. Dessutom finns klimatskäl genom att transporterna kan minimeras. Svensk livsmedelsproduktion har även andra miljöfördelar som låg användning av konstgödsel och bekämpningsmedel.

Svensk köttproduktion bidrar till att hålla odlingslandskapet öppet. Trots konsumenternas intresse av närodlad mat ökar importen av livsmedel. Det betyder att en allt större andel av maten producerats under helt andra villkor än den svenska riksdagen bestämt ska gälla för djuruppfödning i Sverige. Villkoren för svensk produktion av livsmedel sätts upp av svenska politiker. Det logiska är att samma villkor ställs för den mat som handlas upp av politiker i kommuner och landsting.

Det statliga Miljömålsrådet har påpekat att ”Det verkar orimligt att det offentliga med ena handen skapar en lagstiftning som innebär merkostnader för svenska bönder och med den andra handen köper billigt kött från utländska leverantörer som inte omfattas av de strängare reglerna för djurskydd.” Om den offentliga upphandlingen ställer samma krav som lagstiftningen för produktionen kan svensk livsmedelsproduktion kunna utvecklas med god djurhållning och minimal miljöpåverkan och samtidigt bidra till att hålla det svenska landskapet öppet. 

Även Markaryds kommun bör handla i detta syfte. Därför anser vi att kommunen vid upphandling av livsmedel till kostverksamheten ska ställa krav på maten som innebär att den ska vara produceras enligt samma regler som gäller i svensk djurskyddslagstiftning, till exempel att mjölk och andra mejeriprodukter kommer från kor som får gå ute på sommaren, att fläskköttet kommer från grisar som har levt med samma utrymme som anges i svensk lagstiftning och att kycklingkött är garanterat salmonellafritt. Med hänvisning till ovanstående föreslås att Markaryds kommun vid upphandling av livsmedel ställer specifika krav på produktionsmetoder som motsvarar kraven i svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. 

Markaryd den 8 april 2010  

Sven Jansson (c)              
Annelill Davidsson (c)                           
Yngve Sunesson (c)

 

För mer information ring Sven Jansson, 073 - 088 54 70

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kronoberg