Pressmeddelande -

Debattartikel: Medborgardialog- vågar vi?

Frågan är berättigad att ställa för oftast frågar vi politiker våra medborgare bara vart 4:e år, alltså valåret, hur man vill få politiken utformad.

Några hävdar att, ”vi är ju valda av medborgarna för 4 år, då ska vi också utforma politiken”.
Andra hävdar att vi har dialog med våra medborgare, då kan jag konstatera att det är oftast de redan frälsta, alltså de inom mitt eget parti eller intressegrupp och det är bra men inte tillräckligt för att få en dialog med en bredare skara ur medborgaleden.

Som politiker under många år inser jag att vi borde ha en mycket större kontinuerlig dialog med våra medborgare, särskilt vid större strategiska beslut eller beslut som påverkar de breda leden av medborgare.

Nuläget.

Inom Landstinget Kronoberg har befolkningsutskotten haft ”medborgardialogen” som ett av sina uppdrag och vi tycker väl själva att vi inte har lyckats fullt ut därför har vi beslutat att starta en ”Medborgardialog via webben”. Detta innebär att man ger tillfälle för alla att anmäla sig till en sådan panel och med jämna mellanrum skickas det ut frågor som vi vill få besvarade för att höra medborgarnas synpunkter.

Detta är inte allena saliggörande, vi måste bli bättre på att träffa grupper, enskilda och olika nätverk för att tillsammans utforma bra beslut i olika större och mindre frågor. Jag tror att vi skulle undvika en hel del missnöje samtidigt som vi skulle kunna utforma en ännu bättre verksamhet som gynnar alla medborgarna.

Jag har ingått i ett nätverk på nationella planet som jobbar frenetiskt med att hitta olika metoder för att underlätta arbetet med att få till bra och enkla metoder. Flera landsting och kommuner har lyckats bra där man träffar sina medborgare kontinuerligt i olika sammanhang eller genom webbenkäter.

Utmaningen.

Några tycker kanske att jag försöker att avsäga mej ansvaret som folkvald politiker men det är tvärtom, jag tycker att det är min skyldighet att efterhöra och lyssna på synpunkter och ideer från medborgarna kontinuerligt.

Nu är frågan, vågar vi att att ha medborgardialog? Vågar vi efterhöra medborgarnas åsikter innan vi fattar viktiga beslut? Ger vi oss tid med medborgardialog även efter valåret?

 Bruno Edgarsson (C)

 Landstingspolitiker, Landstinget Kronoberg

 

                                                                

                                                                

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • centern
  • centerpartiet
  • bruno edgarsson
  • ljungby
  • kronobergs län
  • kronoberg
  • landsbygd

Regioner

  • Kronoberg