Pressmeddelande -

Debattartikel: Sverige behöver en grön fordonsflotta

Förslagen från vänsterkartellen duggar tätt i dessa dagar. Det är bra. Väljarna förtjänar besked kring oppositionens politik och i vilken riktning de vill ta Sverige. Senast i raden av förslag är kilometerskatt och höjd bensinskatt. Beskedet från socialdemokraterna till dem som lever och verkar på landsbygden kunde inte vara tydligare. Ni gör er icke besvär i ett vänsterstyrt Sverige.

Sverige behöver transporter. De binder oss samman och gör det möjligt för människor att resa och varor att fraktas. Ibland är det bästa transportsättet tåg, andra gånger flyg, cykel, bil eller lastbil. Kombinationen skapar ett Sverige som håller samman. Att beskatta lastbilen och bilen hårt utan att samtidigt kompensera det genom en skatteväxling hotar rörligheten och därmed möjligheterna för invånarna i Kronoberg och andra delar av Sverige att växa.

Regeringen och Centerpartiet har länge jagats av socialdemokraterna runt om i landet för de bensinskattehöjningar vi gjort som en del av vår ambitiösa klimatpolitik. Med vår skatteväxling, där höjd skatt på klimatutsläpp kombineras med jobbskatteavdrag och skattebefrielse på förnybar energi, klarar  låginkomsttagare, landsbygdsbor och basindustrin omställningen.

Nu får vi en försmak av socialdemokraternas landsbygdspolitik. Kilometerskatt och höjd bensinskatt. Det är ett slag i ansiktet på de människor och företag som lever och verkar här i Kronobergs Län, där avstånden till jobbet, affären och marknaden ofta är lite längre.

I ett läge när vi behöver lägga allt fokus på att skapa fler jobb, så väljer oppositionen att försvåra för företagande i stora delar av vårt land. Skogsindustrin och landsbygdens gröna näringar som är centrala aktör i den gröna energiomställningen får det extra svårt. Bara inom skogsindustrin hotas 30 000 jobb och kostnaderna ökar med 1,8 miljarder.

Regeringen med Centerpartiet i spetsen har visat att omställningen till en grön fordonsflotta är möjlig utan att vända ryggen åt företag och människor på landsbygden. För första gången någonsin minskar utsläppen från trafiken. Med vänsterkartellens politik får människor och företag på landsbygden ingen chans att ställa om.

Centerpartiet kommer att fortsätta på den inslagna vägen och steg för steg ställa om till ett hållbart transportsystem. En smart miljöpolitik stimulerar nya jobb och tillväxt. Genom en grön skatteväxkling, fler miljövänliga bilar och tankställen för förnybart, mer kollektivtrafik och satsningar på en bättre infrastruktur kommer utsläppen att minska. Låt oss fortsätta det arbetet. Det tjänar både jobben, landsbygden och klimatet på.

Maud Olofsson, näringsminister och partiledare (C)
Emma Ekaremål, ordförande CUF Kronoberg

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • centern
  • centerpartiet
  • kronoberg
  • kronobergs län
  • landsbygd
  • landsbygden

Regioner

  • Kronoberg