Pressmeddelande -

Debattartikel: Sverige behöver transporter

Det är svårt att behålla lugnet när man får del av vad oppositionen, S, V och Mp, har tänkt sig för politik ifall de återtar makten efter valet i höst. Satsningar på järnvägar har naturligtvis ingen något emot, utan oron handlar mer om vänsterpartiernas löften i relation till deras förmåga att finansiera dem. För pengarna måste ju tas någonstans och svaret från deras partiledare är att de ska tas från de förmögna och att det inte drabbar vanligt folk. Men det stämmer inte.

Ett exempel på en lömsk indirekt beskattning som definitivt drabbar alla hushåll är skatterna på vägtransporter. De rödgrönas förslag om att införa kilometerskatt på 1,40 kr tillsammans med en dieselskattehöjning med 0,61 kr innebär att ett fjärrekipage som kör 20000 mil om året får en kostnadsökning på 330.000 kr/ år. För en normal distributionsbil blir kostnadsökningen cirka 100.000 kr/år.

Totalt blir det kostnadsökningar på 7 miljarder för den svenska åkerinäringens tunga lastbilar. För den Småländska åkerinäringens tunga lastbilar så blir kostnadsökningarna någonstans mellan 600 och 700 miljoner.

Åkerinäringen är en lågavkastningsbransch, snittavkastningen ligger på 2-4 % vilket gör att åkerinäringen inte kan bära den föreslagna kostnadsökningen utan i stället blir det privatpersoner och industrin som i slutänden får betala för de rödgrönas politik.

Att styra över gods till järnväg genom höjda skatter för landsvägstransporter har väldigt begränsad effekt eftersom över 60 % av alla transporter är under 10 mil.  Varken skogen eller mjölken står vid järnvägsstationen och väntar på ett tåg, den måste hämtas där den befinner sig. Länets livsmedelsbutiker ligger inte heller på stationsområdet. Inte heller länets industriföretag som är beroende av transporter. De föreslagna skattehöjningarna kommer att ha en inflationsdrivande effekt som drabbar hushållens ekonomi genom höjda priser, utan hänsyn till ålder eller inkomst och de försämrar konkurrenssituationen för de svenska transportföretagen och dess kunder.

Sverige behöver transporter. De binder oss samman och gör det möjligt för människor att resa och varor att fraktas. Ibland är det bästa transportsättet tåg, andra gånger flyg, cykel, bil, båt eller lastbil. Kombinationen skapar ett Sverige som håller samman. Att beskatta lastbilen och bilen hårt utan att samtidigt kompensera det genom en skatteväxling hotar rörligheten och därmed möjligheterna för oss i Kronoberg och andra delar av Sverige att växa.

Magnus Gunnarsson
VD/Ombudsman
Sveriges Åkeriföretag, Småland-Öland

 

Karin Nilsson
Riksdagsledamot (C)
Kronoberg

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • transportbilar
  • karin nilsson
  • landsbygd
  • landsbygden
  • centerpartiet
  • centern
  • företagande
  • infrastruktur