Pressmeddelande -

Debattartikel: Vägen ur krisen öppnar för miljötänkande

Vi lever fortfarande i efterdyningarna av en av de största ekonomiska kriser som världen har skådat. De senaste årens finans-, jobb-, och klimatkris är alla sidor av samma mynt. Vi måste dra lärdomar av detta.

Betydelsen av att ställa om till ett mer hållbart samhälle har aldrig varit klarare.
 Nyligen besökte Lena Ek, EU-parlamentariker för Centerpartiet, Växjö för att samtala om hur Europa, Sverige och Kronoberg ska ta sig ur den ekonomiska krisen, men också få inspiration av hur vi lokalt och regionalt arbetar för att klara av miljömålen.  I Europa arbetar Centerpartiet med övergripande miljöfrågor såsom att få in ett socialt ansvarstagande och miljötänkande i den nya framtids- och tillväxtstrategin, den så kallade Europa 2020-strategin.

Men för att strategin ska kunna leda till en verklig förbättring så krävs att alla nivåer i samhället, både riksdag, landsting och kommuner deltar.
Idag ser vi äntligen en hel rad alternativa drivmedel för bilar som till exempel etanol, el, biogas, vätgas, miljödiesel, växa fram. Dessutom blir floran av ny energiproduktion bara större och större. Vi är framtidsoptimister som tror på att ny teknik är en viktig del av lösningen och ska uppmuntras.  Men just därför är det också viktigt med politiska beslut som leder utvecklingen i rätt riktning.

Centerpartiet jobbar därför för fler långsiktiga förbättringar för miljöteknikföretagen och för stimulerande morötter för konsumenter som väljer den mer miljövänliga vägen. Beslutsfattare måste vara konstruktiva i sina miljökrav. Det är inte brist på teknik som gör att vi inte går snabbare mot ett miljövänligare samhälle, utan snarare att vi beslutsfattare inte låter den komma fram.

På regional och kommunal nivå görs mycket för att stärka arbetsmarknaden men också för att tänka miljösmart. Till exempel i Älmhult riskerade man att krossa väghållningsbudgeten efter den långa och snörika vintern, men efter att man förra året bytte till mer energisnål och miljövänlig gatubelysning har man redan sparat in så mycket pengar att det täcker de extra snöröjningskostnaderna.

I Växjö jobbar Växjöhem både med att rusta upp miljonprogrammet och göra det mer miljövänligt. Växjöhems nyproduktion är synnerligen miljösmart med mycket låg elförbrukning och minikraftverk på hustak. Dessutom satsar Växjö kommun 3 miljoner för att stärka upp för fler sommarjobb för ungdomar.

I Alvesta finns bland annat bostadsföretag som har solpaneler som tak på sina bostadshus, i ett unikt system där värmeöverskottet används i fjärrvärmenätet. Alla dessa åtgärder gör det tydligt att det är Centerpartiet som är det parti inom Alliansen som driver på för att den nya jobbskapande miljötekniksektorn ska få komma fram. Vi är Alliansens gröna röst.

Att gå en väg via förbud och chockhöjda priser är inte bra miljöpolitik. Snarare ska fungerande miljöpolitik göra det möjligt för såväl företagsledaren som den ensamstående småbarnsföräldern att göra enkla vardagsnära val för att leva miljösmart. Centerpartiet står för en miljöpolitik som gör det enkelt, billigt och roligt att vara miljövän.
 

Lena Ek (C), Europaparlamentariker
Karin Nilsson (C), Riksdagsledamot
Sven-Åke Fröderberg (C), Ordf. Växjöhem
Sven Sunesson (C), Kommunalråd Alvesta
Elizabeth Peltola (C), Kommunalråd Älmhult

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • lena ek
  • miljö
  • centern
  • centerpartiet
  • kronobergs län
  • kronoberg
  • karin nilsson