Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Centerkvinnorna höjdaravslutning på diversifierad vecka

En lite diversifierad vecka med stort och smått.


Norrlandstingens Regionförbund 

Tisdagens videomöte med förbundsdelegationen blev lite av ett antiklimax och var avklarat på 30 minuter. Det enda ärende var hur förberedelsearbetet inför en kommande regionbildning och hur de ska organiseras.  Beslutet blev att bilda en styrgrupp med 27 personer där Centerpartiet kommer att ha 3 ledamöter. Till detta fyra arbetsgrupper med 20 personer i respektive grupp som förbereder arbetet i fyra politikområden, samarbetsfrågor (region/kommuner), regional utveckling, infrastruktur/kultur och trafik.

Centerpartiet och Moderaterna i Jämtland röstade mot förslaget, övriga moderater ville reducera antalet ledamöter i styrgruppen, Sjukvårdspartiet i Norrbotten röstar mot och kommer att överklaga beslutet, övriga röstade för förslaget.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 

Arbetsutskottet hade möten där presidierna för folkhälsonämnderna, kostnämnderna, nämnden för funktionshinder och habilitering och patientnämnden fick göra sina inspel inför budgetarbetet 2017.

Standardiserade vårdförlopp i Västerbotten Göran Hugosson 

Det är framförallt inom cancervården som arbetet med standardiserade vårdförlopp kommit igång. Syftet är att väntetiderna ska reduceras och man är igång inom fem cancerdiagnoser ytterligare 13 diagnoser kommer inom kort.

Aktuella fastighetsfrågor Ulf Widmark 

Allt eftersom förstår man vidden av uteblivet fastighetsunderhåll, de resurser som nu läggs framförallt inne på NUS är frukten av årtionden av försyndelser. Det kommer att bli svårt att hålla investeringar inom den ram majoriteten lagt.

Folkhälsokonferens

Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå Universitet firar sitt 30-års jubileum under 2016 och på tisdagen inbjöds till ett dialogmöte med rubriken ”Folkhälsa som en faktor för regional utveckling” Jag var inbjuden till den avslutande paneldiskussionen som hade rubriken ”Folkhälsa i Norr”, deltagarna var bland annat Anders Sylvan landstingsdirektör, Hans Hedlund gruppledare (c) Västernorrland, Peter Berggren chef för Glesbygdsmedicinskt Centrum, Lars Lustig länsråd. Diskussionen handlade om vad respektive aktör kan göra för folkhälsan i norr, vad en kommande regionbildning kommer att betyda i folkhälsoarbetet och vilka insatser som är allra mest angelägna.

Kommuninvest

I år firar Kommuninvest att det är 30 år sedan det bildades. Deltagarna bjöds på en fantastisk tidsresa. En fråga som kom upp var kommunsammanslagningar och i panelen var det bara vår Tomas Mörtsell som inte såg nödvändigheten av färre kommuner. Vill puffa för en intressant konferens i Umeå den 31 maj 9,30-14. Det handlar om framtidens kommunstruktur. Anmäl er via kommuninvest hemsida.

Centerkvinnornas förbundsstämma

Hade i fredag nöjet att hälsa välkommen Centerkvinnornas förbundsstämma välkommen till Umeå . Åkte hem med en varm och skön känsla i kroppen. Vilket fint kvinnoförbund vi har !
Bådar gott för framtiden.

Trevlig helg!

--------------------- ---------------------------------------------------
Västerbottens läns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Ämnen

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer.