Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Kommunaliseringen av hemsjukvården gav både bättre kvalitet och större påfrestning

För sportlovslediga barn blev väl veckan halvbra, men idag skiner solen från en klarblå himmel så nu hoppas vi påsen bra avslutning på veckan.

Verksamhetsbesök Vännäs

En heldag i Vännäs där jag Daniel och Eric tillsammans med oppositionsrådet Ulf Eriksson fick en grundlig orientering om hälso- och sjukvård och omsorg i Vännäs kommun

Första anhalten var hälsocentralen som är en av tre hälsocentraler i basenheten Tre Älvar, de två övriga är Vindeln och Bjurholm.Verksamhetschefen Sven-Åke Boström och enhetschefen Karolina Olsson informerade. Hälsocentralens lokaler har under många år haft problem med arbetsmiljön ett femtontal medarbetare har av och till inte kunnat arbeta i lokalerna, nu är man tillfälligt inrymd i en paviljong. Till hösten kommer man att flytta in i nybyggda förhyrda lokaler där även ambulansverksamheten kommer att inrymmas. Lokalerna byggs av en privat entreprenör och landstinget har tecknat ett kontrakt på 15 år.

Vännäs har en förhållandevis stor gymnasieskola med 800 elever från 50 kommuner och flera nordiska länder, med detta följer självklart ett uppdrag att ta emot och följa upp barn och ungdomars hälsa. Efter att primärvården nu har första linjens ansvar för barn och ungdomspsykiatrin så har självfallet gränsdragningsfrågor kommit, vad som är specialistbehandling och vad som hälsocentralen förväntas klara. Kommunsamverkan efterfrågas, en modell där kommun och landsting framförallt samordnar personalresurser.

Stjärnhuset Susanna Mårtensson och Linda Käck informerade om en intressant verksamhet där barn- och ungdomsförvaltning, vård- och ungdomsförvaltning, gymnasieskolan, kommunledningskontoret, polisen och familjecenter tillsammans arbetar med hjälp till barn och familjer i behov av stöd. Ett aktivt preventionsarbete i olika projekt har gett effekt, drogproblematik finns. Samarbetet med BUP fungerar bara, även om väntetiderna är oändligt långa, skolan gör så gott man kan och gör anpassningar för elever så långt det går.

Familjecentralen Barbro Åström barmorska informerade, det är ett samarbete mellan landsting och kommun, här finns barnmorska, barnhälsovård, öppen förskola, familjerådgivning och ungdomsmottagning. Allt är väl fungerande och fyller ett behov, dock känns det som att man ”lever under en knapp stjärna”, resurser för fortbildning har inte funnits på en antal år. Vännäs familjecentral har funnits i 20 år.

Hemtjänst/hemsjukvård Ann-Sofie Holm Danielsson och Ingela Adbo informerade

Då hemsjukvården kommunaliserades var det 49 brukare, idag är antalet mellan 75-80, självfallet har kostnaden stigit rejält och den 50 öring som skatteväxlades räcker inte långt.

Man är rätt eniga om att det blev en kvalitetshöjning, samarbetet med hälsocentralen fungerar bra och regelbundna träffar görs.

SKL

Sjukvårdsdelegationen är alltid intressant med många olika frågor.

SKL har tagit fram ett positionspapper för klinisk forskning som jag tror kommer att vara viktigt. Skandionkliniken, här fastställdes en rekommendation till landstingen att anta likalydande avgift för hotell och mat 100:- /dygn. Vårdavgift tillkommer.

Aktuellt flyktingfrågan fortsatt höga nivåer även i prognoserna för det närmaste året. Hälsoundersökningarna klaras rätt bra runt om i landstingen. Mobila team som åker till boenden lyfts som bra exempel. Känns bra att vi i Västerbottens läns landsting just använder detta. Utmaningarna är bristen på tolkar

Regionfrågan

I onsdags presenterades förslaget till regionindelning, utifrån den diskussion som pågått så var det som presenterades, inte någon stor överraskning. Stornorrland med fyra län och 44 kommuner omfattar till yta halva Sverige. Förslaget baseras på de direktiv kommittén fått ifrån regeringen, det som nu följer är fortsatta överläggningar med kommuner, landsting och kommunförbund. Finns det en ambition att regionen ska vara verklighet redan 1 första januari 2019, då måste det vara en samsyn hos de ingående landstingen redan innan sommaren.

Den enkät som SVT gjorde i veckan visar att socialdemokraterna står bakom förslaget till ett ”stornorrland” medan övriga partier visar upp en splittrad bild. För centerpartiet är det nu viktigt att nationellt och regionalt bevaka så att centraliseringsivrarna inte får utrymme, samtidigt som den utvecklingskraft som en större regionen får tillvaratas maximalt tillvaratas och får genomslag i hela regionen.

För vår del ligger nu frågan hos distriktstyrelse och Norrlandstingens Regionförbund (NRF)

Trevlig helg

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Ämnen

Regions


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer.