Gå direkt till innehåll
Budget: Centerpartiet Umeå ger coronastöd till civilsamhället och satsar på skolstruktur på landsbygden

Pressmeddelande -

Budget: Centerpartiet Umeå ger coronastöd till civilsamhället och satsar på skolstruktur på landsbygden

Coronastöd till civilsamhället
För att klara omställningen ger Centerpartiet i Umeå riktade coronastöd till civilsamhället genom att ge 22,5 miljoner extra till Kommunstyrelsen, Fritidsnämnden, Kulturnämnden samt Individ- och familjenämnden i sitt budgetalternativ. Utöver det riktade stödet till civilsamhället får Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 miljoner extra för att arbeta med omställning för personer som hamnar i arbetslöshet i pandemins spår.

- Konsekvenserna av pandemin både på kort och på lång sikt är i nuläget omöjliga att överblicka. Det enda vi vet är att vi kommer att tvingas till oerhörda omställningar, än så länge har vi klarat oss relativt bra i Sverige mycket tack vare de omfattande krispaketen som ställts ut, men vi kommer hamna i ett läge där vi kommer att tvingas till förändringar, säger Mattias Larsson, gruppledare.

Både kommunens egna verksamheter, näringslivet och det breda kultur- och föreningslivet kommer behöva aktiva åtgärder och stöd under den tid som kommer. Centerpartiet har därför valt att behålla uttaget ur bolagskoncernen på 60 miljoner under 2021 för att ha resurser att rikta direkt mot pandemin och dess skadeverkningar.

- Från Centerpartiets sida ser vi väldigt allvarligt på läget och vi vill att Umeå kommun redan nu påbörjar ett arbete för att motverka pandemins långsiktiga konsekvenser. Vi ser behov av kraftfulla åtgärder för att motverka det som nu sker i pandemins spår, säger Larsson.

Extra pengar för en skolstruktur på landsbygden

Under den närmaste tioårsperioden kommer elevantalet i låg- och mellanstadiet att öka med 1500 - 2000 i Umeå. Detta kräver en utökad skolkapacitet i hela kommunen.


Effekten av ett ökat elevantal på landsbygden får inte bli att eleverna från landsbygden bussas in till stan. Närhetsprincipen måste vara grundläggande för vilken skola du går i, och väljer man att bosätta sig på landsbygden gör man det ofta med avsikten att erbjuda sina barn den miljö som en landsbygdsskola kan erbjuda.

- Därför tillför vi ytterligare 7,5 miljoner till Tekniska nämnden och För- och grundskolenämnden för att säkerställa elevkapaciteten på berörda landsbygdsskolor, samt för att bevara musikklasserna på Backenskolan, säger Larsson.

Fortsatt hållbar tillväxt i Umeåregionen

Att Umeå växer ser vi tydligt, men kommunens mål om 200 000 invånare år 2050 riskerar att drabba kringliggande kommuner i regionen. Den som är stark måste också vara snäll, som Bamse säger.

- Som största kommun i regionen är det viktigt att vi tar på oss ledartröjan för utvecklingen. Vi från Centerpartiet står därför kvar vid vårt krav om att invånarmålet måste ändras till 250 000 invånare i Umeåregionen, avslutar Larsson.

Tidigare i veckan presenterade Allians-partierna elva gemensamma uppdrag. Centerpartiets egna uppdrag presenteras senare, men budgetalternativen med planeringsförutsättningar läggs fram på Kommunstyrelsens sammanträde måndag 19 oktober.

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Presskontakt

Mattias Larsson

Mattias Larsson

Gruppledare Umeå 070-682 17 19
Maja Westling

Maja Westling

Politisk sekreterare 070-772 88 76

Relaterat material