Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

(C): Nytt ledarskap för Umeå

Bevara rekreationsområden, säkra närservice i hela kommunen och riktade satsningar till föreningar som jobbar aktivt med inkluderande verksamhet, det är några av de huvudfrågor som Centerpartiet lyfter i sitt valmanifest som presenterades igår.

- Vi vill skapa ett tryggare Umeå med mjukare medel. Det handlar om att planera in trygghetstänk i all fysisk planering, att utveckla den biståndsbedömda dagverksamheten för att möta ensamhet, och att sätta upp belysning längs med hela strandpromenaden på bägge sidor av älven, säger Mattias Larsson, gruppledare.

Traditionellt har Centerpartiet drivit frågor som går under rubriken hela kommunen. De frågorna finns fortfarande kvar, men inför årets val har partiet tagit tydligare ställning och kompletterat med fler "centrumfrågor". Det handlar om att stadsplaneringen inriktas på den gröna staden, att fortsätta utveckling av spontanidrottsytor och att  gröna ytor med ekosystemtjänster planeras in redan i planeringsprocessen.

- Vi har länge pratat om hela kommunen, men fokus har ofta hamnat på landsbygden. Nu vill vi visa väljarna att vi har en helhetspolitik för både stad och land, säger Larsson.

Ämnen

Taggar

Regions


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Presskontakt

Mattias Larsson

Mattias Larsson

Gruppledare Umeå 070-682 17 19

Relaterat material