Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

C: Ska Umeå kommun verkligen censurera sina hyresgäster?

Uttervägens hjältar, internationellt prisade för sitt arbete med att krossa fördomar om personer med funktionshinder, har censurerats av Umeå kommun. Detta rapporterade Sveriges Radio P4 Västerbotten om igår.

- Det här är verkligen ett sätt att osynliggöra individer, säger Maja Westling, ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet. Man ska naturligtvis tänka sig för innan publicering, men att kommunen går in och förbjuder sina hyresgäster att publicera bilder från sin vardag är käpprätt åt skogen fel.

Öppenhet och transparens är två ledord som Centerpartiet i Umeå ofta lyfter. Just Uttervägens hjältar är ett bra exempel på hur man kan jobba med öppenhet och transparens för att synliggöra och skapa acceptans för individer som historiskt gömts undan. 

- Vi måste hela tiden komma ihåg att kommunen styrs av politiken, och att vi politiker har fått ett förtroende från våra uppdragsgivare - medborgarna. Vi har ett ansvar att förvalta. Därför kommer vi från Centerpartiet alltid stå upp för de enskilda individerna, säger Westling.

Med anledning av det uppmärksammade inslaget har Centerpartiet lämnat in en interpellation till kommande kommunfullmäktigesammanträde. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Presskontakt

Mattias Larsson

Mattias Larsson

Gruppledare Umeå 070-682 17 19
Maja Westling

Maja Westling

Politisk sekreterare Umeå kommun 070-772 88 76

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden