Gå direkt till innehåll
Centerpartiet fortsätter ta strid för landsbygdsskolorna och dess elever

Pressmeddelande -

Centerpartiet fortsätter ta strid för landsbygdsskolorna och dess elever

Vid dagens sammanträde med För- och Grundskolenämnden beslutades om inriktningen av den kommande skolstrukturen i Umeå kommun.

- Vi i Centerpartiet vill utveckla, inte avveckla, skolorna på landsbygden. Det är fullständigt fel att som nu blir fallet tvinga barnen på delar av Umeås landsbygd att åka buss in till stan, säger Ron Mahieu, ledamot i För- och grundskolenämnden för Centerpartiet.

Centerpartiet yrkade att en ny- och ombyggnation av F-6-skolan i Brännland inklusive markåtgärder skulle förordas, i enlighet med det alternativa förslag i  utredningens förslag om skolstruktur och behov av investeringar 2020-2031. Som tillägg till det uppdrag som förvaltningen fått av nämnden att före november 2021 lämna förslag på skolstruktur i Stöcke/Stöcksjö samt hantering av skolplacering för elever i Stöcke med omland, yrkade Centerpartiet att inkludera Sörmjöle skola. Detta efter framtagande av prognos avseende antal barn i området för perioden 2030–2050. Tyvärr gick inget av yrkandena igenom på nämndens sammanträde.

- Har man bosatt sig utanför stan så vill man i allmänhet att sina barn också ska få gå i skola där, avslutar Mahieu.


För mer info:
Ron Mahieu, ledamot För- och grundskolenämnden 073-058 01 52


Centerpartiet har tidigare lämnat ett remissyttrande kring Skolstruktur 2.0 som går att läsa i sin helhet här: https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2020-10-16-centerpartiets-synpunkter-pa-skolstruktur-2.0

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden