Gå direkt till innehåll
Ulf Eriksson och Ewa-May Karlsson ombud på Centerpartiets förtroenderåd
Ulf Eriksson och Ewa-May Karlsson ombud på Centerpartiets förtroenderåd

Pressmeddelande -

Centerpartiet i Västerbotten stöttar Regeringsöverenskommelse

Idag beslutade Centerpartiet förtroenderåd att ställa sig bakom det förslag till regeringsöverenskommelse som tagits fram mellan S, Mp, L och C.

Innebärande att S och Mp får fortsätta regera, under förutsättning att man genomför en liberal reformagenda. Centerpartiet Västerbotten yrkade bifall till förslaget vid förtroenderådet.

- "Detta var absolut inget enkelt beslut, men Sverige behöver en regering och vi i Centerpartiet är beredda att ta ansvar! Dessutom innebär denna överenskommelse att nuvarande regering går från vänster till en mer liberal mittenpolitik.

Säger Ewa-May Karlsson vice ordförande i Centerpartiets Västerbottensdistrikt och ledamot vid dagens möte.

- "Denna överenskommelse innehåller mycket bra för Västerbotten som exempelvis intensifierat byggande av Norrbotniabanan, ett flexiblare strandskydd på landsbygden, stärkt äganderätt, ersättningsfrågorna i samband med biotopskydd, en översyn av artskyddsförodningen samt åtgärder för att underlätta byggande i mindre orter så jag tror detta blir väldigt bra!"

Säger Ulf Eriksson, ombud på förtroenderådet 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden