Gå direkt till innehåll
​Centerpartiet kräver att Ibrahim Baylan förklarar stödkaoset för utskottet: “Inte acceptabelt att stödet sitter fast”

Pressmeddelande -

​Centerpartiet kräver att Ibrahim Baylan förklarar stödkaoset för utskottet: “Inte acceptabelt att stödet sitter fast”

Centerpartiet begär att näringsminister Ibrahim Baylan (S) kallas till näringsutskottet.

Initiativet bottnar i en oro över att företagsstöden hanteras för långsamt från ansvariga myndigheter och passivitet från ministern.

- Företagare är förtvivlade och oroade över att hanteringen av omställningsstöd och ersättningar för korttidsarbete går så trögt. Politiken har avsatt pengar och då är det inte acceptabelt att stödet sitter fast i systemet istället för att hjälpa företagen,säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet har under dagen meddelat en önskan om att näringsminister Ibrahim Baylan (S) kallas till näringsutskottet. Bakgrunden är vittnesmål, både via media och direkt från företagare, om att handläggningen av stöd tar lång tid,försvårar företagandet och skapar osäkerhet.

Därför vill Centerpartiet att näringsministern redogör för näringsutskottet vilka åtgärder som redan har vidtagits och kan komma att vidtas framåt för att stöden ska kunna förmedlas effektivare.

- Vi och framförallt alla hårt pressade företag behöver få svar på om och i så fall när hanteringen kan komma att fungera bättre. Landets hårt kämpande företagare gör sitt allra yttersta för att rädda jobb och undvika att själva gå under. Det är en extremt svår situation och ministern måste ta sitt ansvar och säkerställa att stöden kommer fram i tid, säger Helena Lindahl.

Kontaktuppgifter:

helena.lindahl@riksdagen.se

070-8181132

Ämnen

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden