Gå direkt till innehåll
​Den äkta valfriheten blir kvar!

Pressmeddelande -

​Den äkta valfriheten blir kvar!

Centerpartiet är väldigt nöjda efter den, för tredje sammanträdet i rad, debatt som idag slutade i ett beslut att låta LOV vara kvar i Umeå kommuns hemtjänst.

November, december och januari. Efter tre fullmäktigesammanträden i rad var det idag dags för beslut i frågan om att ändra hemtjänstsystem i Umeå kommun. De två röda partierna förlorade omröstningen i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, något som Centerpartiet är glada över.

- Det som saknats i den här debatten och den utredning som presenterats är brukarperspektivet. Socialdemokraterna går fram helt utan tanke på helheten, och glömmer dessutom bort att fråga de hemtjänstföretag som finns i kommunen, säger Anna-Karin Sjölander, ledamot av kommunfullmäktige och tidigare vice ordförande i Individ- och familjenämnden.

Den statistik som finns att tillgå visar att tre av fyra brukare idag har en LOV-utförare istället för den kommunala hemtjänsten. Centerpartiet anser att när verkligheten ser ut på det viset så måste det vara kvalitet och innehåll i den kommunala hemtjänsten som måste förändras, inte valfrihetssystemet.

- För oss i Centerpartiet är det viktigt att hålla den enskilda brukaren i fokus. Den oro som skulle uppstå när en ny upphandlingsperiod är närstående är något som vi vill bespara varje person som är i behov av hjälp för att klara sin vardag, något vi slipper nu när den äkta valfriheten i och med LOV får stanna kvar, säger Robert Axebro, ledamot av kommunfullmäktige. 


Kontakt:

Anna-Karin Sjölander, 070-214 10 20

Robert Axebro, 072-501 95 59

Ämnen

Kategorier

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden