Gå direkt till innehåll
Brevet I sin helhet bifogas som PDF.
Brevet I sin helhet bifogas som PDF.

Pressmeddelande -

Företrädare från 14 Norrlandskommuner skriver till statsministern: Landsbygden behöver också tillgång till poliser

Företrädare från 14 olika kommuner i Västerbotten och Norrbotten har skrivit ett brev till statsminister Stefan Löfven (S).
Brevet, som skickats till regeringskansliet, uppmanar statsministern att agera för att få fler poliser att arbeta i yttre tjänst. 
Centerpartiets riksdagsledamöter Helena Lindahl, Västerbotten, och Linda Modig, Norrbotten, har tillsammans med 12 kommunala företrädare författat ett brev om trygghetssituationen i norra Sveriges inland.
Tidigare hemliga uppgifter om polisens bemanning, som nu publicerats i Polisförbundets medlemstidning, visar att antalet poliser i den bredare definitionen av yttre tjänst har minskat.
Detta samtidigt som befolkningen vuxit.
Polistidningens siffror säger att 9 226 poliser fanns i yttre tjänst år 2015. En siffra som under 2019 sjunkit till 9 049. Relaterat till befolkningens storlek innebär det en minskning från 94 poliser per hundratusen invånare till endast 88.
- Vi har full förståelse för att den grova kriminaliteten i städerna upptar stora resurser och det är en prioritering som polisen sannolikt måste göra. Men, när den samlade mängden poliser i yttre tjänst samtidigt krymper så försämras förutsättningarna för trygghet och att få hjälp på landsbygden, säger Helena Lindahl.
- Upprepade inbrottsvågor har drabbat enskilda och företag runtom i Norrbotten och Västerbotten. Polisen behöver markera sin närvaro även på landsbygden genom att ingripa mot och stävja dessa brott, säger Linda Modig.
I brevet uppmanas Stefan Löfven att ”se hela landets behov av trygghet och en lokalt mer tillgänglig polis” genom fler poliser i yttre tjänst.
- Polisyrket i allmänhet och yttre tjänst i synnerhet går att göra mer attraktivt genom satsningar på exempelvis löner och arbetsvillkor. Vi behöver utbilda fler poliser och samtidigt lyckas få en större andel att söka sig till yttre tjänst, säger Helena Lindahl.
- Medan fler utbildar sig till poliser, måste incitament skapas så att de som lämnat yrket ser polisarbetet som attraktivt, säger Linda Modig.

Brevet i sin helhet bifogas som PDF längst ned på sidan.

Kontakt:
Helena Lindahl – 070-8181132
Linda Modig – 072-4676200 

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Relaterat material