Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gigantiska utmaningar för nyvald nämnd

Idag hade hälso- och sjukvårdsnämnden sitt första möte för den nya mandatperioden. Det tar över ansvaret för en verksamhet med gigantiska utmaningar där mycket stora underskott ska hanteras samtidigt som nämnden brottas med långa vårdköer och rekryteringsproblem.

Nye vice ordförande Lars Bäckström (C) är oroad, men ser samtidigt tydliga förbättringsområden.

- Vi behöver stärka den nära vården så att fler kan få hjälp tidigt och vi slipper onödig och dyr sjukhusvård. Vi kan inte fortsätta i samma hjulspår får då räcker inte pengarna.

Han menar också att den sittande majoriteten suttit passiv alltför länge och inte tagit tag i problemen i tid.

- Ju längre man skjuter på att ta tag i problemen, desto svårare blir de att lösa. Nu har S-majoriteten låtit det gå alltför långt och de åtgärder som måste till riskerar drabba både patienter och personal.

För mer frågor kontakta:

Lars Bäckström, vice ordförande (C)

070-547 32 36

Ämnen

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden