Gå direkt till innehåll
​Skogsägarna vann historiskt viktig dom mot staten

Pressmeddelande -

​Skogsägarna vann historiskt viktig dom mot staten

Ägarna av fjällnära skog vann målet mot staten i mark- och miljödomstolen i Umeå.

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet, menar att det är principiellt viktigt för alla skogsägare.

- Domen är historiskt viktig på ett principiellt plan och förtydligar att myndighetsaktivisterna gått för långt när man försökt tvinga till sig rätten att besluta om skogsmarken utan att betala skogsägarna. Det är givetvis glädjande och en stor lättnad, säger Helena Lindahl.

Målet rör ett antal skogsägare som stämt staten till följd av att man nekats att avverka skog och samtidigt nekats ersättning då man från myndigheternas sida hävdat att skogen inte ska betraktas som pågående markanvändning.

Därmed uppstår en situation där staten i praktiken inskränker ägarnas rätt att bruka sin mark helt gratis. Mark- och miljödomstolens dom ger skogsägarna rätt.

- Jag tycker agerandet från statens sida är förkastligt. Det är orimligt att människors egendom i praktiken ska kunna tas över – med konsekvensen att värdena faller ordentligt – och skogsägarna får stå för kostnaden. Det är oförklarligt varför man medvetet försökt underminera äganderätten och i förlängningen den stora och viktiga skogsindustrin, säger Helena Lindahl.

-Det är beklämmande att det fått gå så här långt. Förhoppningsvis drar myndigheterna slutsatser på detta, avstår att överklaga och tar en intern diskussion hur man kunde hamna i ett läge där man försöker hitta kryphål för att kostnadsfritt komma över skogsägarnas mark, säger Helena Lindahl.

Kontakt för media: 

070-818 11 32

helena.lindahl@riksdagen.se

Ämnen

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Centerpartiet för hela länet FRAMÅT!

Vi vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Sweden