Gå direkt till innehåll
Skogsägarna vann historiskt viktig process i domstol: “Det kräver ursäkter”

Pressmeddelande -

Skogsägarna vann historiskt viktig process i domstol: “Det kräver ursäkter”

Ägarna av fjällnära skog fick rätt mot Skogsstyrelsen.

Efter domen i mark- och miljööverdomstolen menar Helena Lindahl (C), riksdagsledamot från Västerbotten, att myndigheten behöver förklara sig, be om ursäkt och börja arbeta för att återuppbygga sitt förtroende.

- Det är en glädjens dag för skogsägare över hela landet, men det är också ett redigt brakfiasko för myndighetens kryphålsletande byråkrater. Skogsstyrelsen har spelat högt trots att man var helt fel ute och genom det skapat oro i skogsägarled. Det kräver ursäkter, säger Helena Lindahl.

Målet om fjällnära skog har sitt ursprung i att Skogsstyrelsen nekade skogsägares ansökningar om att avverka och samtidigt avstått att betala ersättning för detta nekande. Detta då man menat att skogen inte utgjort pågående markanvändning.

Mark- och miljödomstolen i Umeå delade skogsägarnas uppfattning och dömde till deras fördel. En dom som senare överklagats av myndigheten och i dag avgjorts i mark- och miljööverdomstolen.

Även i det fallet dömdes till skogsägarnas fördel.

- Det är problematiskt att myndigheten tycks ha sökt kryphål för att i praktiken kunna avsätta skog utan att betala ersättning för intrånget och skyffla de ekonomiska konsekvenserna på helt vanliga privatpersoner. Hela agerandet är fruktansvärt och har skapat stor oro bland skogsägare, säger Helena Lindahl.

- Nu har vi svart på vitt att myndigheten inte haft på fötterna. Myndigheten bör rannsaka sig själv, be om ursäkt till skogsägarna och fundera på vad man kan göra för att återupprätta det förtroende man raserat genom att driva det här absurda fallet, säger Helena Lindahl.

Kontakt för media: 070-8181132

Ämnen

Taggar

Regioner


Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Relaterat material