Eskil Erlandsson (c) angående avslöjanden i försvaret: Trist och ociviliserat

Tid 1 Juni 2006 09:20 – 12:30

Plats Skandiasalen, ingång från Mynttorget 1, 3 tr.

- Jag vill slippa se fler sådana här trista bilder från försvarsmakten. Försvaret ska inge förtroende hos människor och då ska ledarskapet genomsyras av goda värderingar, säger försvarsutskottets ordförande Eskil Erlandsson med anledning av svt:s Uppdrag gransknings inslag med värnpliktiga som är nakna och skjuter med gevär. - En konkret åtgärd för att försvaret ska komma bort från den här typen av grabbighet och destruktiv kultur är att få in fler kvinnor. - Försvarsmakten ska uppträda som vi gör i det civila samhället. Värdighet och respekt ska visas människor och människors värderingar oaktat religion, kön och kulturell bakgrund. Centerpartiet arrangerar imorgon torsdag ett gemensamt seminarium med Folk och Försvar "Kvinnor i fredsfrämjande operationer" Seminarium på torsdag: nytt program! Nyss hemkomna från Bagdad berättar två kvinnliga amerikanska soldater om sina erfarenheter. I den bifogade inbjudan ser du de övriga programpunkterna. Seminariet, som arrangeras av Folk och Försvar och Centerpartiet, äger rum på torsdag förmiddag den 1 juni. Det finns fortfarande några platser kvar och du är varmt välkommen! Anmälan: Anmälan görs via www.kursanmalan.nu/kvinnor. 1 juni kl. 9:20-12:30 Vilken roll har kvinnorna i ett land som har drabbats av krig och vilken roll har de kvinnor som deltar i fredsfrämjande insatser? Andelen kvinnor i internationella insatser är mycket liten. Deras betydelse är dock mycket stor. Hur hanterar vi detta faktum och vilka initiativ bör vi ta? Varmt välkommen till ett seminarium om kvinnors medverkan och betydelse i internationella insatser. Tid och plats: Torsdagen den 1 juni 2006, kl. 9:20-12:30 i Skandiasalen, ingång från Mynttorget 1, 3 tr. Kaffe och fralla serveras från kl. 8:50. Anmälan: Anmälan görs via www.kursanmalan.nu/kvinnor. Antalet platser är begränsat. Vid frågor kontakta Lena Bartholdson, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 25 eller e-post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se. För mer information kontakta: Eskil Erlandsson 070-343 95 11 eller Dag Gustavsson, pressekreterare, 070-319 24 44

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320

Relaterat innehåll