Pressmeddelande -

Akuta åtgärder kan rädda ulven-trafiken

Jag är varken stolt eller nöjd med det svar som statsrådet Messing lämnade på min interpellation om trafiken i Mälardalen. Mälardalen är en integrerad arbetsmarknad och denna knakar i fogarna på grund av att kommunikationerna är hårt belastade. - Situationen för uven-trafiken är byråkratiska låsningar och alla parter efterlyser ägardirektiv från regeringen till Rikstrafiken. Vi har väntat länge och nu krävs det akuta åtgärder för att rädda uven-trafiken, säger riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet. Uven-trafiken är en regionalpolitisk fråga. Ökade möjligheter till arbetspendling ger högre sysselsättning då tillgång och efterfrågan i större utsträckning kan tillgodoses för arbetsgivare och arbetstagare. Det är därför svårt att förstå varför Mälardalstrafiken ska halveras eller troligen helt upphöra. - Arbetsmarknaden i Mälardalen är inte enbart riktad mot Stockholm utan även mot den inre arbetsmarknaden i regionen som är beroende av goda "tvär"-kommunikationer. Till skillnad från Mälarbanan och Svealandsbanan som främst nyttjas av kvinnor och är uven-trafiken viktig för kvinnors möjligheter till en vidgad arbetsmarknad. Satsningarna på Mälarbanan och Svealandsbanan är bra satsningar som drivits fram i samverkansprojekt mellan staten och kommuner och landsting i Mälardalen. Uven-trafiken, dvs förbindelserna med tåg inom regionen, exempelvis Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping är oerhört viktig för den inre arbetsmarknaden i Mälardalen. - Självklart ska Rikstrafiken sköta sin verksamhet kostnadseffektivt. Om uven-trafiken ska kunna leva vidare fordras en omprövning av Rikstrafikens tidigare beslut. Jag anser att denna trafik, faller inom ramen för det uppdrag som Rikstrafiken har, nämligen att denna trafik är samhällsekonomiskt motiverad. - Jag är också övertygad om att de berörda länen tillsammans med ett aktivare agerande från Upplandstrafiken och Östgötatrafiken tillsammans med Rikstrafiken, kan finna bra lösningar som gör att uven-trafiken kan fortsätta persontransporter i Mälardalen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320