C om Fossilfritt Sverige: "Att ta in samordnare hjälper dock inte det faktum att Miljöpartiet i regering saknar konkreta politiska förslag"

Pressmeddelande -

C om Fossilfritt Sverige: "Att ta in samordnare hjälper dock inte det faktum att Miljöpartiet i regering saknar konkreta politiska förslag"

Under Miljöpartiets dag i Almedalen presenterade klimatminister Isabella Lövin en ny samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. Initiativet, som kritiserats från flera olika håll för att vara utan substans, lanserades av regeringen i samband med klimattoppmötet i Paris. Kommuner, företag och organisationer har fått anmäla sig till initiativet men den enda motprestation som efterfrågades från regeringen i samband med anmälan var deras logga.

- Jag har stort förtroende för Svante Axelsson och hans engagemang för ett fossilfritt samhälle. Att ta in en samordnare hjälper dock inte det faktum att Miljöpartiet i regering saknar konkreta politiska förslag för att uppnå ett fossilfritt Sverige. Att till exempel införa skatt på solenergi kan inte vara vägen framåt mot ett Fossilfritt Sverige, säger Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson. 

- Om Svante Axelsson ser till att regeringens hittills väldigt luddiga initiativ kan bli konkret verkstad så är det väldigt välkommet. Med tanke på att de viktiga klimatfrågorna sedan regeringsombildningen splittrats på flera olika departement, vilket skapat otydlighet och stannat upp klimatarbetet, är det klokt att regeringen tar in hjälp från en extern samordnare som kan hålla ihop arbetet åt dem, säger Kristina Yngwe.

- Centerpartiet vill se Sverige som ledande och pådrivande i klimatarbetet, nationellt och internationellt. När initiativ likt Fossilfritt Sverige tas är det viktigt att de är additionella och innebär nya utsläppsminskningar. Vi ser fortfarande inte att regeringen klargjort vad som gäller för mål, rapportering och uppföljning av åtaganden för att bidra till målet om ett Fossilfritt Sverige. Det är som sagt inte löften eller mål som kommer göra skillnad utan faktiska och riktiga utsläppsminskningar, säger Kristina Yngwe.

Taggar

  • fossilfritt sverige
  • svante axelsson
  • isabella lövin
  • kristina yngwe

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Presskontakt

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320