Pressmeddelande -

Centerpartiet: "Sverige ska bli första land att klara sin energiförsörjning helt på förnybar energi

Sverige ska bli första land att klara sin energiförsörjning helt på förnybar energi. Arbetsgruppen för miljö presenterar genom Andreas Carlgren och Roger Tiefensee i dag förslag till en storsatsning med höjda ambitioner och initiativ för den förnybara energin.

- Framtiden gäller vare fossil energi eller kärnkraft. Sverige bör visa ledarskap för att möta klimathotet genom att bli först med att klara sin energiförsörjning helt på förnybar energi. Med företagsamma människor och folkligt engagemang är ett helt förnybart energisystem möjligt. I den utvecklingen fasas vartefter användningen av både fossil energi och kärnkraft helt ut, säger Andreas Carlgren, som varit ordförande i arbetsgruppen för miljö.

- Småskalig elproduktion kan utvecklas till en stor folkrörelse. Många små producenter behöver uppmuntras att leverera el från bostäder, på gårdar eller i kvarter. Även den andelsägda vindkraften är av stort värde för folklig medverkan. Genom att kvitta den el som tas ut mot den som kunden har producerats ökar drivkrafterna för småskalig produktion, säger Roger Tiefensee, miljöpolitisk talesperson och medlem i arbetsgruppen för miljö.

Centerpartiets arbetsgrupp för miljö föreslår bl.a. att

·        två tredjedelar av energin bör vara förnybar om knappt 20 år, år 2030.
·        energianvändningen till år 2030 bör ha effektiviserats med 40 procent jämfört med 2002 års
         nivå.
·        energiförsörjningen bör vara helt förnybar år 2050.

Förslagen anger utan jämförelse de högsta målsättningarna i Europa och det är därför naturligt att söka svenskt samarbete med Tyskland, med den satsning på förnybart som görs där. Arbetsgruppen föreslår at:

·        Vindkraften bör fortsätta i oförminskad takt, bl.a. genom att de gröna elcertifikaten utvecklas.
·        Introduktionen av solenergi forceras genom ett tidsbegränsat nationellt solenergistöd.
·        Introduktionen av energisnåla produkter snabbas på genom att fler och tuffare minimikrav för energianvändning ställs på EU-nivå för olika produktgrupper.


 

Centerpartiet är ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. Partiet är en del av Alliansen med fyra ministrar i regeringen. I riksdagen har Centerpartiet 23 ledamöter. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande samt Sveriges närings- och energiminister. Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.

Ämnen

  • Partier, rörelser

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320