Pressmeddelande -

Centerpartiet vill skapa bättre möjligheter för framtidens Zlatan: GE EN MILJARD TILL IDROTTSRÖRELSEN

Riksdagsledamot 2006-05-04 Birgitta Sellén (c) 070-343 96 35 Idrottsrörelsen behöver långsiktiga villkor för att skapa morgondagens Zlatan eller Anja Pärson och förbättra folkhälsan. Därför kräver nu Centerpartiet att idrottsrörelsen garanteras ett årligt belopp på 1 miljard kronor – pengar som idrottsrörelsen själv skall få bestämma hur de ska användas, säger Birgitta Sellén, riksdagsledamot för Centerpartiet. I Sverige har vi idag ett system där intäkter från olika typer av spelande (framför allt från Svenska Spel) går till idrotten. Men eftersom Svenska Spels vint varierar från år till år drabbas idrottens långsiktiga planering hårt. Skulle Svenska Spels vinst minska på grund av ökad konkurrens av internetspelande riskerar idrottsrörelsens att få allt mindre pengar till sin viktiga verksamhet. Det tycker vi i Centerpartiet är fel. Centerpartiet lägger därför nu fram ett förslag som gör det möjligt för idrottsrörelsen att planera längre än ett år. Vi vill ha en fast summa som varje år går till idrotten. Totalt innebär vårt förslag att idrotten garanteras ett grundbelopp på 1 miljard kronor per år i statliga anslag. Detta täcker in de 600 miljoner kronor som Riksidrottsförbundet har framfört som önskemål som anslag från spelintäkterna och därutöver de 400 miljoner som idag kanaliseras från Svenska Spel via statsbudgeten till Handslaget (en satsning som innebär att idrottsföreningarna öppnar dörrarna för fler). Utgiftsanslaget blir det samma för staten, men istället för att idrotten varje år måste bäva för lägre och lägre anslag kan idrotten göra långsiktiga prioriteringar och budgeteringar som skulle bidra till samhällsnyttan i stort. Det är pengar som kommer att göra det möjligt för idrottsrörelsen att satsa framåt – att bygga nya arenor och idrottsplatser. Därigenom skapar vi också morgondagens Zlatan eller Anja Pärson, säger Birgitta Sellén.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320