Pressmeddelande -

Centerpartiets Anders W Jonsson invald i World Economic Forums råd om Hälsa och Välbefinnande

Riksdagsledamoten och barnläkaren Anders W Jonsson har blivit invald som ledamot i World Economic Forums Global Agenda Councils. Han kommer att vara en av femton ledamöter i rådet som behandlar Health and Wellbeing.

Global Agenda Councils bildades 2008 av World Economic Forum. Det består av cirka 70 råd som formats runt viktiga frågor på den globala dagordningen. Varje råd består av femton ledamöter från akademi, näringsliv och politik med särskild kunskap och engagemang i det område som rådet bildats runt. Råden möts regelbundet via internet och vid ett gemensamt rådsmöte som under hösten hålls i Förenade arabemiraten. Rådsmedlemmarna deltar också vid andra möten inom World Economic Forum bland annat som paneldeltagare i det årliga Davosmötet.

Rådens syfte är att inom sina respektive områden följa internationella trender, identifiera globala risker, fylla kunskapsluckor för att lyfta idéer och komma med rekommendationer för att möta globala utmaningar.

Under 2010-2011 fanns 11 svenskar med som ledamöter i de olika råden. Ingen av dessa hade bakgrund i politiken. http://bit.ly/rgYdo2

För mer information om World Economic Forum och Global Agenda Councils

http://www.weforum.org/community/global-agenda-councils

 

Kontakt.

Jonas Nyström, Pressekreterare, 070-104 16 95

 

Centerpartiet är ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. Partiet är en del av Alliansen med fyra ministrar i regeringen. I riksdagen har Centerpartiet 23 ledamöter. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande samt Sveriges närings- och energiminister. Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.

Ämnen

  • Partier, rörelser

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320