Pressmeddelande -

Centerpartiets förnyelsegrupp Välfärd: ”Inför ett nytt vårdval för glesbygden”

Centerpartiets förnyelsegrupp inom välfärdsområdet föreslår ett nytt, förändrat vårdval som är bättre anpassat till glesbygden. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för att ge högre läkarkontinuitet, underlätta etablering och skapa utvecklingsmöjligheter för primärvården i glesbygden.

Centerpartiets Välfärdsgrupp, som leds av riksdagsledamoten Anders W Jonsson, föreslår ett nytt vårdval för den svenska glesbygden. På centerpartiets välfärdsseminarium i Almedalen idag, 7/7, presenteras en idéskiss som beskriver en del av de förslag som förnyelsegruppens arbete har resulterat i. Bland förslagen på ändringar av dagens vårdvalssystem finns bland annat:

  • Inför ett smalt basuppdrag – med möjlighet att växa in i ett bredare uppdrag - kanske basen ska vara en doktor och en eller två sköterskor.
  • Tillåt tilldelning genom ”passiva listan”, dvs att de personer som inte gjort ett aktivt val kan listas hos en ny aktörer – detta är ett sätt att få stabilare ekonomisk grund för aktören
  • Utveckla samverkan mellan landsting och deras vårdval och kommunen och deras LOV-system– fler entreprenörer får fler ben att stå på i sjukvården
  • Lägg till delar i ersättningsmodellen som går att påverka utifrån de lokala behoven i glesbygd, t.ex. ersättning för långa resor.

Förslagen presenteras mer detaljerat vid Centerpartiets välfärdsseminarium idag i Spegelsalen på Visby hotell kl. 14.00

Kontaktperson:

Jonas Nyström, Pressekreterare Centerpartiet, 070-104 16 95

 

Centerpartiet är ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. Partiet är en del av Alliansen med fyra ministrar i regeringen. I riksdagen har Centerpartiet 23 ledamöter. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande samt Sveriges närings- och energiminister. Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.

Ämnen

  • Partier, rörelser

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320