Pressmeddelande -

Demokrati är en fråga om närhet

Regeringen aviserar i budgeten att bidrag skall utgå till de kommuner som vill slå samman sin verksamhet. I motiven säger regeringens representanter att initiativet skall komma underifrån. Det senare är lovvärt men knappast ett initiativ utifrån en egen vilja. - Jag vill veta vilka åtgärder statsrådet avse vidta för att stimulera små kommuner att bibehålla sin verksamhet och därmed vitalisera den lokala demokratin, skriver riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet, i sin interpellation till statsrådet Sven-Erik Österberg. Interpellationen bifogas i sin helhet; Regeringen aviserar i budgeten att bidrag skall utgå till de kommuner som vill slå samman sin verksamhet. I motiven säger regeringens representanter att initiativet skall komma underifrån. Det senare är lovvärt men knappast ett initiativ utifrån en egen vilja. Statens pekpinnar i form av riktade statsbidrag och hårt regelverk styr huvuddelen av den kommunala verksamheten. Utrymmet att fatta beslut för de förtroendevalda på lokal nivå är begränsat. Resultatet blir ett centralstyre som mer stansar ut en central mall för Kommunsverige än att lägga grunden för mångfald i lösningarna som gagnar den egna kommunen. Erfarenheten från 50- och 70-talets kommunsammanläggningar visar dessutom på effekter som ingen idag borde eftersträva. Djupet i en demokrati hänger ihop med numerären av förtroendevalda. Det är detta som ger närheten mellan väljare och valda. För att åstadkomma en spänstig lokal debatt fordras därför insikt från befolkningen om såväl aktuella politiska frågor som kontaktpersoner. Anonymiteten i de stora kommunerna skapar avstånd vilket i sin tur undergräver befolkningens engagemang. Utifrån ett maktperspektiv är därför stora kommuner att föredra samtidigt som de utifrån ett folkligt perspektiv är förödande. Många kommuner i Sverige är idag befolkningsmässigt små samtidigt som de till ytan är stora. Sådana kommuner skall givetvis ges erforderlig hjälp för att kunna klara en grundläggande samhällsservice. Samtidigt måste samarbetet med andra kommuner stimuleras för att bedriva en effektiv kommunal verksamhet. Det kan ske via såväl kommunalförbund, gemensamma nämnder eller bolagsbildningar. För att detta skall kunna fungera på ett smidigt och rationellt sätt måste också regelverket anpassas efter verksamhetens mål. Idag är regelverket för komplicerat för att samarbetet skall kunna fungera på ett rationellt sätt. Min fråga till statsrådet är; 1. Vad avser statsrådet göra för att stimulera små kommuner att bibehålla sin verksamhet och därmed vitalisera den lokala demokratin? 2. Vad avser statsrådet göra för att regelverket, kommuner emellan, anpassas så att samarbete, kommuner emellan, kan ske på ett rationellt sätt?

Ämnen

  • Politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320